Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Wij zoeken 2 nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht moeten op grond van hun maatschappelijke positie in staat zijn de soms complexe dynamiek van de kinderopvang te beschouwen en te beoordelen vanuit een helikopter view. Door hun maatschappelijke positie beschikken ze tezamen over brede netwerken.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf generalisten die met elkaar bij voorkeur een multidisciplinair gezelschap vormen. Zij dienen in staat te zijn om scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij kennen het toezichtkader en de criteria waarop getoetst moet worden en zijn in staat de juiste vragen te stellen.

Meer weten over deze functie?
Klik hier

Meer weten over de huidige Raad van Toezicht?
Klik hier