Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

WAB

Nog even de belangrijkste gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans:

• medewerkers (met een 0-uren contract of min/max contract) die na 12 maanden in dienst zijn bij Quadrant krijgen schriftelijk een vast uren aanbod;
• de min/max-contracten onbepaalde tijd, worden waar mogelijk, omgezet in een vast urencontract.
• een oproep korter dan 4 dagen mag door de medewerker met een 0-uren contract geweigerd worden;
• bij wijziging van de oproep korter dan 4 dagen behoudt de oproepkracht recht op loon over de opgeroepen uren;
• ketenregeling wordt uitgebreid; werkgevers mogen drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar aangaan met een werknemer;
• werkgevers gaan een hogere premie betalen voor 0-uren en min/max-contracten waardoor de flexibele contracten minder aantrekkelijk worden voor werkgevers.

Uitgebreide informatie over de WAB is te vinden op https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/arbeidsmarkt-en-flexibiliteit/wijzigingen-door-de-nieuwe-wet-arbeidsmarkt-in-balans

Veel gestelde vragen die tijdens de informatie-avond aan de orde zijn geweest:

Stel je hebt een 0-urencontract en bent ingeroosterd van 9.00 – 13.00 en wordt op de dag zelf gevraagd om in plaats daarvan van 14.00 tot 18.00 te werken.
De wijziging vindt korter dan 4 dagen plaats. Je mag de uren schrijven voor beide diensten. De flexpoolplanner/manager kan vragen: Wil je de uren schrijven?
Ja => kans groot dat je wordt gevraagd om naar de locatie te gaan, de uren worden immers betaald.
Nee => je hoeft de ochtenddienst niet te werken, maar kan deze uren dan niet schrijven.

Ik ben sinds oktober 2019 in dienst en heb een min-max contract 20-35 uur. Gaat er voor mij iets veranderen per 1.1.2020?
Nee, je behoudt je min/max-contract omdat je kort in dienst bent en ontvangt nog geen uren aanbod. Na 12 maanden is Quadrant verplicht om een vast urenaanbod aan te bieden. Dit kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.

Ik ben sinds maart 2019 in dienst en ben korter dan 1 jaar in dienst. Kan ik toch een contract voor onbepaalde tijd verwachten?
Ja, dat kan. De contracten worden per medewerker besproken met de manager. Er kan van het termijn van 1 jaar bepaalde tijd worden afgeweken, dit is een richtlijn.
Anderzijds kan er een reden zijn waarom ook langer dan 1 jaar bepaalde tijd wordt gegeven (36 maanden mag conform nieuwe wet).
Bijvoorbeeld een student, een medewerker die met zwangerschapsverlof is of een medewerker die nog leerdoelen heeft.

Ik heb een contract met vaste uren voor onbepaalde tijd. Mag ik extra werken?
Ja, het is nog steeds mogelijk dat je in overleg met je manager extra (meer-uren) werkt. Daarbij geldt dat het aantal meer-uren zijn gemaximeerd tot 30% extra uren op jaarbasis.
Tot die maximaal 30% kunnen uren worden uitbetaald. De uren boven de 30% worden alleen in ‘tijd voor tijd’ gecompenseerd.

Voorbeeld
Stel je hebt een contract van 20 uur onbepaalde tijd. Het is dan mogelijk om 30% van 20 uur = 6 uur gemiddeld extra per week te werken. Deze extra uren kunnen worden uitbetaald.
Werk je gemiddeld 9 uur per week extra dan geldt dat 6 uur (30% van 20 uur) kan worden uitbetaald en de overige 3 uur dienen in ‘ tijd voor tijd’ te worden gecompenseerd.

Ik heb meer-uren gewerkt worden die automatisch uitbetaald?
Nee, je dient een verzoek tot uitbetaling bij je manager in te dienen. De meer-uren worden inclusief vakantiegeld/feestdagenverlof uitbetaald.

Hoe gaan we om met het toekennen van verlof, nu het rooster 4 dagen van tevoren bekend dient te zijn?
Dit gaat zeker gevolgen krijgen. Verlof zal bijvoorbeeld langer van te voren aangevraagd moeten worden. In het nieuwe jaar worden hier afspraken over gemaakt.

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie