Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Voorwaarden vakantieopvang bso

Vakantieopvang is alleen mogelijk in de schoolvakanties, zoals die zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. We volgen daarbij zoveel mogelijk de schoolvakanties van de school van jouw kind. Bij het 52-wekencontract is de vakantieopvang op contractdagen inbegrepen. 

Bij een schoolwekencontract zijn er verschillende vormen van vakantieopvang mogelijk: via een vakantiecontract en met incidentele opvang.

Vakantiecontract
Het vakantiecontract kan je tot uiterlijk 5 weken voor het begin van elke vakantie afsluiten.

Hoe werkt dat?

  • Per kalenderjaar koop je vooraf een tegoed aan vakantiedagen (11 uur per dag) in. Deze vraag je aan via het digitale vakantieopvangformulier (neem hiervoor contact op met klantenservice via info@quadrantkindercentra.nl).
  • Je betaalt het tarief vakantieopvang (contract) per afgenomen vakantiedag. De kosten van deze ingekochte vakantiedagen worden verdeeld over de resterende maanden van dat jaar en worden maandelijks vooraf gefactureerd.
  • Als je ingekochte uren in de loop van het jaar op zijn, kun je nog gewoon vakantiedagen aanvragen. Deze extra vakantiedagen worden dan, naast het maandbedrag van het tegoed, achteraf gefactureerd. Ophogen van het urentegoed is ook mogelijk. Dit is wellicht handiger i.v.m. de Belasting. Als je dit wilt, kun je dit tot uiterlijk 1 juli doorgeven aan klantenservice. Het tegoed wordt dan per 1 augustus opgehoogd.
  • Ingekocht tegoed is alleen in het betreffende kalenderjaar in te zetten in de vakantieweken* (niet op studie- en of andere schoolsluitingsdagen) en niet mee te nemen naar het volgende kalenderjaar. Niet-verbruikte vakantiedagen uit het tegoed worden niet gecrediteerd. Het tegoed is kind gebonden en niet overdraagbaar.
  • Vraag zo vroeg mogelijk vakantieopvang aan. Dit kan tot 4 dagen voor de gewenste vakantieopvangdag via het ouderportaal. Aanvragen worden niet automatisch goedgekeurd. We hebben in vakanties maar een beperkte capaciteit. Aanvragen korter dan 4 dagen voor de gewenste opvangdag kunnen alleen op de groep worden aangevraagd.
  • Je kunt een geplande vakantiedag tot 1 maand van tevoren annuleren (via het ouderportaal met de knop ‘Aanvraag annuleren’ in het aanvragenoverzicht). Deze vakantiedag blijft dan als tegoed staan. Korter dan 1 maand kan er alleen afwezig gemeld worden en kan dit, onder voorwaarden, worden omgezet in uren voor de ruilservice. Zie voor meer informatie ‘Ruilservice’ en ‘Extra opvang aanvragen’ in het Welkomboekje.

Voor vakantieopvang kan ook kinderopvangtoeslag worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Opvang tijdens vakanties
In de vakanties verwachten we alle kinderen tussen 7.30 en 9.00 uur in verband met het dagprogramma. De vakantieopvang van Quadrant wordt in hele dagen aangeboden. Het kan zijn dat we verschillende locaties samenvoegen en jouw kind in de schoolvakantie op een andere locatie opvangen. Dit wordt bepaald op basis van het aantal aanwezige kinderen. Twee weken voor aanvang van de vakantie, komt het programma en de indeling op onze website bij Vakantieopvang te staan.

Kosten
Vakantieopvang (11 uur, 7.30 – 18.30 uur) met een contract: € 98,89
Incidentele opvang (vakantie- of studiedag) 7.30 – 18.30 uur: € 111,10