Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Voorwaarden vakantieopvang bso

Vakantieopvang is alleen mogelijk in de schoolvakanties, zoals die zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. We volgen daarbij zoveel mogelijk de schoolvakanties van de school van jouw kind. Bij het 52-wekencontract is de vakantieopvang op de afgesloten contractdagen inbegrepen.

Bij een schoolwekencontract zijn er verschillende vormen van vakantieopvang mogelijk: via een vakantiecontract en met incidentele vakantieopvang. Ook als je een 52-wekencontract hebt, kun je uiteraard aanvullend een vakantiecontract afsluiten en/of incidentele vakantieopvang afnemen.

Vakantiecontract
Je kunt alleen een vakantiecontract afnemen als je ook een bso schoolweken- en/of 52-wekencontract afneemt. Je sluit minimaal 5 weken voor een schoolvakantie het vakantiecontract af (kerstvakantie januari 2023 en voorjaarsvakantie 2023) en in ieder geval uiterlijk vóór 1 maart 2023.

Na 1 maart 2023 is afsluiten van een vakantiecontract voor kalenderjaar 2023 niet meer mogelijk. Concreet betekent dit het volgende:

Vakantieopvang in schoolvakantie Vakantiecontract afsluiten vóór
Kerstvakantie 2023, 2 t/m 6 jan 2023 20 november 2022
Voorjaarsvakantie 2023, 27 feb t/m 3 maart 2023 22 januari 2023
Meivakantie 2023, 24 apr t/m 5 mei 2023 1 maart 2023
Zomervakantie 2023, 10 julli t/m 18 augustus 2023 1 maart 2023
Herfstvakantie 2023, 16 t/m 20 oktober 2023 1 maart 2023
Kerstvakantie 2023, 25 t/m 29 december 2023 1 maart 2023

Nieuwe klanten kunnen gedurende het jaar een vakantiecontract afsluiten vóór de start van de opvang.

Hoe werkt dat?

 • Je geeft door op welke dagen en in welke vakantie je opvang wilt inkopen via het digitale vakantieopvangformulier. Een vakantiedag is 11 uur.
 • Je kunt een geplande vakantiedag tot 1 maand van tevoren annuleren (via het ouderportaal met de knop ‘Aanvraag annuleren’ in het aanvragenoverzicht). Deze vakantiedag blijft dan als tegoed staan die je later in het kalenderjaar kunt inzetten. Korter dan 1 maand voor de aangevraagde vakantieopvang kan er alleen afwezig gemeld worden. Afwezig melden leidt, onder voorwaarden, tot ruiluren. Zie voor meer informatie ‘Ruilservice’ en ‘Extra opvang aanvragen’ in het Welkomboekje.
 • Je betaalt het tarief van het vakantiecontract (€ 9,30 per uur). De kosten van deze ingekochte vakantiedagen worden verdeeld over de resterende maanden van dat jaar en worden maandelijks vooruit gefactureerd.
 • Wijzigingen in je vakantiecontract kun je tot uiterlijk 1-6-2023 doorgeven aan onze klantenservice via info@quadrantkindercentra.nl. Het tegoed wordt dan per 1 juli 2023 aangepast.
 • Ingekocht tegoed is alleen in het betreffende kalenderjaar in te zetten in de erkende schoolvakantieweken (niet op studie- en of andere schoolsluitingsdagen) en niet mee te nemen naar het volgende kalenderjaar. Niet-verbruikte vakantiedagen uit het tegoed worden niet gecrediteerd. Het tegoed is kind gebonden en niet overdraagbaar.
 • Als je nog tegoed van je vakantiecontract hebt en deze wilt inzetten, vraag dit dan zo vroeg mogelijk aan. Aanvragen die minimaal 5 weken voor de start van de schoolvakantie zijn ingediend, worden door ons gegarandeerd. Aanvragen die binnen de 5 weken voor de start van de schoolvakantie of in de schoolvakantie zelf zijn ingediend kunnen niet worden gegarandeerd en zijn op aanvraag.

 

Incidentele vakantieopvang

 • Ook als je geen vakantiecontract hebt, kun je incidentele vakantieopvang afnemen (alleen in erkende schoolvakanties en niet op studie- en schoolsluitingsdagen). Het tarief voor deze incidentele vakantieopvang is hoger dan het tarief in het vakantiecontract. Zie de tarieven hieronder.
 • Je vraagt via het ouderportaal ‘extra vakantieopvang BSO’ aan. Doe je dit minimaal 5 weken vóór de start van de schoolvakantie, dan wordt de opvang gegarandeerd. Aanvragen binnen de 5 weken of in de schoolvakantie zelf zijn niet gegarandeerd en alleen op aanvraag.
 • Let op: De incidentele vakantieopvang wordt niet actief op de locatie geïnventariseerd, maar is alleen via het ouderportaal aan te vragen.
 • De kosten voor deze incidentele vakantieopvang worden op de 10e van de daarop volgende maand gefactureerd (bijv: neem je op 20 juli incidentele vakantieopvang af, dan krijg je die op 10 augustus gefactureerd).
 • Voor vakantieopvang (zowel binnen het vakantiecontract als incidenteel) kan ook kinderopvangtoeslag worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Opvang tijdens vakanties
In de vakanties verwachten we alle kinderen tussen 7.30 en 9.00 uur in verband met het dagprogramma. De vakantieopvang van Quadrant wordt alleen in hele dagen aangeboden (11 uur). Het kan zijn dat we verschillende locaties samenvoegen en jouw kind in de schoolvakantie op een andere locatie opvangen. Dit wordt bepaald op basis van het aantal aanwezige kinderen. Twee weken voor aanvang van de vakantie, komt het programma en de indeling op onze website bij Vakantieopvang te staan.

Kosten per dag
Vakantieopvang (11 uur, 7.30 – 18.30 uur) met een contract: € 102,30
Incidentele opvang (vakantie- of studiedag) 7.30 – 18.30 uur: € 114,95