Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Verlof/vakantie

We hebben er in de vorige Q-intern ook iets over geschreven. We hebben besloten om het verlof/vakantievraagstuk te behandelen per periode waarin de afgekondigde maatregelen gelden. Dit doen we omdat we eigenlijk niet verder kunnen kijken in de toekomst dan de periode die nu geldt. Terugkijkend hebben we dan te maken met deze periodes:

  • 16 maart t/m 6 april. We hebben besloten om gepland verlof niet in te trekken.
  • 7 april t/m 28 april. We hebben het geplande verlof geïnventariseerd en besloten om de verlofdagen die vallen in de periode 7 t/m 28 april in te trekken als de medewerker dit wenst. Geef bij jouw clustermanager aan als jij dit wilt. Als verlof dat jij hebt aangevraagd overlapt met deze periode kan je het verlof dus deels intrekken.

Als de speciale maatregelen na 28 april blijven gelden, nemen we een nieuw besluit, waar we ook de Ondernemingsraad bij betrekken. Vanuit de inventarisatie weten we dat er meer medewerkers verlof gepland hebben rond de meivakantie en in de maand juni. Natuurlijk willen we aan hen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over ons besluit.

Het opnemen van verlof en plannen van vakantie verdient ook van jou een overdenking. De kans is immers groot dat dit vanwege de coronacrisis anders gaat dan normaal en misschien ook wel niet gaat zoals jij wilt. De verwachting is dat veel landen komende zomer gesloten blijven voor toeristen. Wat we nadrukkelijk willen voorkomen is dat veel pedagogisch medewerkers pas laat in het kalenderjaar verlof willen gaan opnemen. Die aanvragen zullen we dan niet kunnen toestaan. We hebben een gezonde spreiding van verlof nodig om de opvang goed uit te kunnen voeren.

In de veelgestelde vragen gaan we wat uitgebreider op dit onderwerp in. Bijvoorbeeld op de vraag of jij wettelijk verlof dat je hebt meegenomen uit 2019 voor 1 juli 2020 moet opnemen omdat het anders vervalt. Het antwoord is ja!

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie