Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Verhuisbericht Karekiet

Alle ouders van bso de Karekiet opgelet! 

Vanaf 1 september biedt de Karekiet ALLEEN naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00-18.30 uur.

De opvang wordt aangeboden in twee nieuwe ruimtes aan de Oosthoef 7 dezelfde ingang als die van de peuterspeelzaal Het Visje.

De opvang op woensdag van 12.00-18.30 uur  en vrijdag van 15.00-18.30 uur is definitief verhuisd naar bso Speelkwartier gevestigd in de Plaswijckschool.

De voorschoolse opvang is ook definitief verhuisd. Voor de kinderen van de Cirkel en ’t Vlot naar bso de Kanjers (gevestigd in basisschool de Cirkel locatie Brittenburg) van maandag t/m vrijdag. Voor de kinderen van de Plaswijckschool naar bso Speelkwartier op maandag en donderdag.

De vakantieopvang verhuist definitief naar bso Speelkwartier. Deze locatie wordt de samenvoeglocatie binnen de cluster Bloemendaal/Plaswijck.

Voor vragen kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerkers en/of clustermanager Diana Boeziek: d.boeziek@quadrantkindercentra.nl