Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Veelgestelde vragen vergoeding Quadrant boven maximum uurtarief

Onderstaande regels en voorwaarden zijn van toepassing voor de situatie tot 11 mei 2020. Indien de maatregelen verlengd worden, dan worden opnieuw de regels bekeken en vastgesteld.

Wat is het maximum uurtarief waarboven gecompenseerd wordt?

Het maximum uurtarief dat door de Belastingdienst gehanteerd wordt is voor dagopvang en peutergroepen € 8,17 en voor bso € 7,02. Het verschil tussen het uurtarief waarvoor u de plaatsingsovereenkomst heeft afgesloten en bovengenoemde maximum uurtarief, betaalt Quadrant aan u terug over de uren in de periode tussen 16 maart 2020 en 11 mei 2020. Voorwaarde is dat u een getekende plaatsingsovereenkomst heeft, alle facturen waarvoor de betalingstermijn is verstreken volledig betaald heeft en geen betalingsachterstand meer heeft.

Wanneer staat de compensatie van Quadrant op mijn bankrekening?

De regeling is vrij complex om uit te voeren. Op dit moment zijn wij heel druk om alles voor te bereiden voor de uitbetaling. Helaas kunnen we u nog geen datum noemen. Uiteraard doen we ons uiterste best dit zo spoedig mogelijk te doen.

In hoeveel keer betaalt Quadrant uit?

De uitbetaling van de compensatie geschiedt in gedeeltes. U ontvangt over de maanden maart, april en mei steeds een aparte betaling. We beginnen met de maand maart, een aantal dagen erna zal de betaling over april volgen. De uitbetaling over de maand mei (voor de periode 1-11 mei) volgt op zijn vroegst na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur over de maand mei.

Wat moet ik doen om uitbetaald te krijgen?

Het enige dat u hoeft te doen is de facturen waarvoor de betalingstermijn is verstreken te hebben voldaan. De rest regelen wij.

Op welk bankrekeningnummer ontvang ik de betaling van Quadrant?

Wij storten het bedrag op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is, bijv het bankrekeningnummer dat u gebruikt als u een automatische incasso heeft of als u geen automatische incasso heeft, het bankrekeningnummer waarmee u de facturen aan Quadrant betaalt.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidieregeling. Krijg ik van Quadrant de vergoeding boven het maximum uurtarief?

Ja, Quadrant vergoedt u net als ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen het bedrag boven het maximum uurtarief.

Hoe wordt de compensatie door Quadrant berekend?

De compensatie wordt per maand berekend. Het verschil tussen ons uurtarief en het maximum uurtarief van de Belastingdienst wordt vermenigvuldigd met het aantal uren per maand dat uw kind opvang gehad zou hebben. Het kan zijn dat er correcties op worden toegepast:

Bijv indien er sprake is van een betalingsachterstand, dan wordt deze hiermee verrekend. Ook als u nog een gemeentelijke subsidieregeling ontvangt in het kader van VVE, dan wordt deze ook verrekend. Of als u gebruik maakt van taxivervoer, dan worden deze kosten aan het compensatiebedrag toegevoegd.

Wat zijn de voorwaarden van om het bedrag boven het maximum uurtarief door Quadrant vergoed te krijgen?

  • Een getekende plaatsingsovereenkomst
  • Geen betalingsachterstand

Ik heb nog niet alle facturen betaald. Krijg ik nu geen vergoeding van Quadrant?

Het bedrag dat u van Quadrant gecompenseerd krijgt wordt verrekend met het factuurbedrag dat u nog niet heeft voldaan. Indien er dan nog aan u uit te keren bedrag over blijft, wordt dit aan u uitbetaald.

Omdat Quadrant compensatie gaat betalen, hoef ik dan nu de volgende factuur (voor een deel) niet te betalen?

U blijft gewoon de facturen betalen zoals u gewend bent. Wij storten het bedrag dat wij compenseren aan u terug. Dit staat los van de facturen die u van ons ontvangt.

Ik heb een vakantiecontract, maar kan daar in de vakantie geen gebruik van maken omdat de opvang gesloten is. Krijg ik hier ook compensatie van Quadrant voor?

Ja, u wordt hiervoor gecompenseerd. U houdt de ingeplande dag(en) in de meivakantie tegoed en mag deze inplannen in een andere schoolvakantie in 2020. Dit betreft alleen de dagen die u heeft ingekocht via een apart vakantiecontract.

Ik heb geen gebruik kunnen maken van de Q-flexibel blokken die waren ingepland en ik heb ze niet geannuleerd. Krijg ik een factuur hiervoor?

Ja, u krijgt zoals gebruikelijk een factuur hiervoor. Indien u hiervoor kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd voor 6 april (peildatum), dan ontvangt u hier compensatie over van de overheid. Daarnaast vergoedt Quadrant ook het bedrag boven het maximum uurtarief.

Ik heb gebruik gemaakt van noodopvang en mijn kind(eren) zijn meer uren geweest dan in mijn contract staat. Krijg ik hier een factuur voor?

Nee, u ontvangt alleen een factuur voor de plaatsingsovereenkomst die u heeft. Voor noodopvang ontvangt u geen factuur en ontvangt u dus ook geen compensatie.

Ik maak gebruik van taxivervoer en hier heb ik ook facturen voor ontvangen. Krijg ik dit vergoed?

Ja, u krijgt het taxivervoer 100% van Quadrant vergoed. Dit bedrag wordt maandelijks tegelijk met uw compensatie overgemaakt.