Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Veel gestelde vragen

Heb je nog andere vragen? Laat het ons weten via
info@quadrantkindercentra.nl of stel deze direct aan
onze medewerkers plaatsing op T. 0182 689896

Heeft het zin om vaak te bellen, zodat mijn kind eerder geplaatst wordt?

Nee, dit heeft geen zin. Onze medewerkers van de afdeling planning & plaatsing werken met vaste plaatsingsrichtlijnen. Zodra zij meer weten over een vrije plaats die bij jouw aanvraag past, nemen zij contact met je op.

Krijg ik pas een aanbod als alle dagdelen die ik nodig heb beschikbaar komen?

Nee. Zodra de aanvraag volgens de volgorde van binnenkomst aan de beurt is, nemen wij deze in behandeling. Mochten wij geen aanbod kunnen doen van de gewenste opvangdagen dan proberen wij je een (tijdelijk) alternatief aan te bieden.

Waarom betaal ik voor nationale feestdagen?

Omdat op feestdagen – net als in alle andere branches – de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en het ministerie. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief iets hoger (de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders niet aantrekkelijk.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Je kunt je kind voor de dagopvang inschrijven vanaf het begin van de zwangerschap. Voor de buitenschoolse opvang kun je je kind inschrijven zodra je weet naar welke basisschool je kind gaat. Inschrijven is gratis.

Zijn er voorrangregels bij plaatsing?

In het algemeen geldt dat de datum van inschrijving uitgangspunt is bij het toedelen van de plaatsen. Ook het aantal gevraagde dagen kan een rol spelen. We geven geen informatie over de exacte plek op de wachtlijst, omdat dat niet veel zegt over het termijn waarop je kind geplaatst kan worden.

Waarom vraagt Quadrant het Burgers Service Nummer (BSN) van jou en je kind?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind.

Zij vragen die gegevens om door te geven aan de Belastingdienst/ Toeslagen, zodat zij de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Soortgelijke bevoegdheden gelden overigens ook voor verhuurders in het kader van de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars in het kader van de zorgtoeslag.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Je BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers. Wie een sofinummer heeft maar niet staat ingeschreven in de GBA, houdt zijn sofinummer. In dat geval vul je het sofinummer in.

Bron: Rijksoverheid

Wat is het Landelijk Registratie nummer Kinderopvang (LRK-nummer) van het kindercentrum van mijn kind?

Kdv’s:
Gouda:
Harlekijn: 142518293. Petteflet: 131433490. Speeldoos: 811598172. Villa Kakelbont kdv: 217912552.
Waddinxveen:
Boemel: 910512152. Waddinxveen Noord: 313020851.

Bso’s:
Gouda:
Karekiet: 118664645. Kaketoe: 134586475. Kiekendief: 185775688. Kolibrie: 758344776. Kwikstaart: 186816856. Westervriend: 342003367. Westervriend dependance: 210505746. Speelkwartier: 199394507. Avonturiers: 114549357. Villa Kakelbont bso: 301832997. Ontdekkingsreizigers: 151598678. Palet: 165563138. Juul: 756344979.
Bodegraven:
Kameleon: 494975921.
Oud Verlaat:
Nessevliet: 229626890.
Waddinxveen:
Theo Thijssen: 299820622. Dick Bruna: 542054954. Peter Zuidlaan: 938932299. Zuidplashof: 113303968. Sportpunt: 623430046. Waddinxveen Noord: 283966051.

Peutergroepen:
Waddinxveen:
Kiekeboe: 842116175. Olleke Bolleke: 206698975. Dikkie Dik: 867765707. Hummelhonk: 230216237. Lotje: 278961885. Theo Thijssen: 919267786.
Gouda:
Goejanverwelle: 192808126. Palet: 354592105. Calimero: 811598172. Kwikstaart: 222297736. Pino: 196625853. Goudrakkers: 181165363. Peuterhoef: 736111037. Speelkwartier: 376876748. Haventje: 217721333. Ontdekkingsreizigers: 133674496. Eigenwijs: 130702869. Rozenpoortje: 141667047. Kiekeboe Gouda: 984513462.
Waarder:
Woelwaters: 108399850.
Bodegraven:
Vogelnest: 249648738. D
ronenpark: 135977551. De Brug: 938966005. Eendrachtsweg: 640494742.
Driebruggen: 638466994.
Gouderak:
Rakkertjes: 199516728.

Peutergroepen Klavertje Vier:
Nieuwerkerk a/d IJssel:
Ieniemienie: 116554976. Pippeloentje: 473774136. Wollewietje: 151564309.
Moerkapelle:
’t Hobbelpaard: 454421278.
Zevenhuizen:
De Zeven Dwergen: 231006950.
Oud Verlaat:
Nessevliet (voorheen Dikkie Dik): 173959179.

 

Wat neemt mijn kind mee naar bso of kdv?

Wij bieden zoveel mogelijk een all-in pakket – zowel op de dagopvang als op de buitenschoolse opvang – zodat je weinig aan je kind hoeft mee te geven. Wel zo makkelijk! Pampers, vers fruit, broodmaaltijden, drinken, tussendoortjes, (nagenoeg alle) georganiseerde activiteiten, sport en uitjes zijn in de prijs inbegrepen.

Voor baby’s hebben wij Nutrilon of Friso 1 of 2.

Mocht je kind een allergie en een aangepast dieet hebben, dan dient hierover overlegd te worden.

Loopt dagopvang/peuterspeelzaal automatisch over in buitenschoolse opvang? Of moet ik mijn kind opnieuw inschrijven?

De plaatsing van je kind voor dagopvang/peuterspeelzaal loopt tot de 15e of 31e van de maand, als eerste volgend op de 4e verjaardag van je kind. Wil je na deze datum gebruik gaan maken van buitenschoolse opvang dan moet je je kind tijdig hiervoor inschrijven. Dat kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden. Inschrijvingen van kinderen die van dagopvang of peuterspeelzaal van Quadrant overstappen naar buitenschoolse opvang van Quadrant krijgen voorrang op inschrijvingen van buiten onze organisatie.

Wat kost dagopvang en buitenschoolse opvang?

Wij brengen u bruto prijzen in rekening. Van de overheid ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten, de kinderopvang toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De hoogte van jouw nettokosten kun je berekenen op de site van de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag als bijdrage in de kosten van de Belastingdienst ontvang je rechtstreeks op je rekening.

Tarieven kdv (dagopvang)
Tarieven bso (buitenschoolse opvang)

Wat kost de peuterspeelzaal?

Het peuterspeelzaalwerk wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Gemeente Gouda. Hierdoor zijn de tarieven voor de peuterspeelzalen relatief laag. Je betaalt bij ons een vast bedrag per maand afhankelijk van je gezinsinkomen. Op peuterspeelzaalwerk krijg je geen kinderopvangtoeslag.

Tarieven psz (peuterspeelzaal)

Momenteel harmoniseren wij onze peuterspeelzalen met kinderopvang. Wanneer je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaal je hetzelfde tarief als dagopvang. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan betaal je het tarief voor peuterspeelzaal.

Als ik mijn kind heel vroeg inschrijf, ben ik dan zeker van een plaats?

De plaatsing hangt af van een aantal factoren. Zo speelt voor de wachttijd het aantal gevraagde dag(delen) een rol en ook de dagen waarop er opvang nodig is. Voor de maandag, dinsdag en donderdag zijn meer aanmeldingen dan voor woensdag en vrijdag. De datum van inschrijving hanteren wij als uitgangspunt bij het toedelen van de plaatsen. De kans op een snelle plaatsing is groter wanneer de voorkeursdagen (eventueel tijdelijk) aangepast kunnen worden.

Hoe regel ik een ruildag of extra dag opvang?

Ruildag
Quadrant biedt de mogelijkheid om eens een keer van opvangdag te ruilen. Je hebt hier geen recht op, wij bieden dit als service.
Het ruilen of aanvragen van extra opvang gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker op de locatie en is o.a. afhankelijk van het aantal kinderen op de groep ten opzichte van het aantal medewerkers. Er is dus geen garantie dat het altijd kan. Ruilen is mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor of 4 weken na de ruildag plaatsvindt.

Nationaal erkende feestdagen komen niet voor ruilen in aanmerking. Ruilen kan alleen tegen een zelfde soort opvang (bijvoorbeeld bij de bso een middag voor een middag ruilen kan, maar twee middagen voor een vakantieopvangdag kan niet).

Extra dag
Quadrant biedt ook de mogelijkheid tot incidentele opvang. Hiermee wordt niet-structurele opvang bedoeld op andere dagen dan in je contract met Quadrant overeengekomen. De incidentele opvang wordt tegen het reguliere tarief aangeboden en wordt minimaal een maand na dato gefactureerd aan de ouders.

Je kunt incidentele opvang afnemen in de aangeboden dagdelen en niet per uur. Ook incidentele opvang is alleen mogelijk wanneer het aantal kinderen ten opzichte van het aantal medewerkers in balans is.

Hoe worden de kinderen bij school opgehaald om naar de bso te gaan?

Voor de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen. Voor de basisscholen die verder weg liggen van de bso, kan een taxi worden ingezet. Lees meer informatie hierover in onze folder Veilig vervoer.

Kan ik alleen opvang in de schoolvakanties afnemen?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt bij ons een contract afsluiten voor ten minste 3 weken opvang per kalenderjaar. Wij bieden vakantieopvang in de vakantieweken welke zijn vastgesteld door de Gemeente Gouda. Klik hier voor meer informatie over onze vakantieopvang.

Waarom krijg ik ook facturen in de zomervakantie?

In de zomervakantie ontvang je ook facturen van Quadrant. Zelfs als je kind niet naar de peuterspeelzaal, dagopvang op buitenschoolse opvang gaat. Dit komt doordat wij de totale jaarkosten van te voren uitrekenen en over alle resterende maanden verdelen. Zo betaal je elke maand dezelfde kosten (exclusief extra opvang of andere extra kosten).

Ik heb heel snel opvang nodig. Wat moet ik doen?

Heb je snel opvang nodig dan kun je het beste contact opnemen met onze afdeling planning & plaatsing (aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur). De medewerkers kunnen direct de mogelijkheden met je bespreken. Bel 0182 689 896 of stuur een e-mail naar info@quadrantkindercentra.nl.

Als mijn kind een dag niet komt, waar kan ik haar/ hem afmelden?

Afmelden doe je altijd bij de betreffende locatie. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Hoe kan ik (gedeeltelijk) opzeggen?

Opzeggen kan per brief, per e-mail of via Mijn Quadrant. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Quadrant Kindercentra
t.a.v. afdeling planning & plaatsing
Postbus 2138, 2800 BG Gouda
E: info@quadrantkindercentra.nl

Ontvang ik een opgave van de jaarlijkse kosten en opvanguren?

In januari ontvang je een kostenoverzicht over het voorafgaande jaar. Dit overzicht kun je gebruiken voor je opgave aan de belastingdienst. In dit overzicht worden uren en kosten per maand vermeld. Omdat de uren per maand kunnen verschillen moet je voor een juiste opgave aan de belastingdienst het jaarlijkse aantal uren delen door het aantal maanden dat je opvang bij ons af nam.

Hoe is mijn factuur opgebouwd?

Je ontvangt maandelijks een factuur van ons. Het factuurbedrag is een twaalfde deel van de totale kosten per jaar.

De jaarlijkse kosten voor dagopvang zijn gebaseerd op een heel kalender jaar. De jaarlijkse kosten voor de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk zijn gebaseerd op de reguliere schoolweken. Hierin zijn ook de nationale feestdagen verrekend.

De kosten voor vakantieopvang zijn gebaseerd op het aantal weken van uw vakantieopvangcontract. Binnen dit contract worden de nationale feestdagen niet in rekening gebracht.

Samenstelling RvT & Directeur-bestuurder

Mw. Marja van Strien (voorzitter)

Dhr. René Louwerse
(lid)

Rene Louwerse

Vacant
(lid)

 

Mw. Sharida Noormohamed
(lid)

Sharida

Dhr. Ben Sinnige
(lid)

Ben-Sinnige-web

Dhr. Dirk-Peter van ’t Sant (Directeur-bestuurder)

Dirk-Peter

 

Komt buitenschoolse opvang/ dagopvang/ peuterspeelzaal van Quadrant in aanmerking voor de tegemoetkoming van Belastingdienst Toeslagen?

Buitenschoolse (voorschoolse en naschoolse) opvang van 4 – 13 jarigen en dagopvang (0 – 4 jaar) komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst (Wet kinderopvang).

Sinds januari 2018 valt de peuterspeelzaal (peutergroep, 27 maanden – 4 jaar) ook onder deze wet. Voor de peutergroep kun je dus ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Wat is de meerwaarde van opvang binnen de kindercentra van Quadrant?

Een vaste dagindeling, ritme en regelmaat zijn belangrijk. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers begeleiden je kind, wanneer het bij ons verblijft, in de ontwikkeling. Dit doen wij door het aanbieden van een ruime variatie van activiteiten, materialen en speelgoed passend bij de ontwikkelfase van jouw kind. Het speelt en communiceert met andere kinderen en ontwikkelt zo ook sociale vaardigheden. Opvang gaat binnen onze openingstijden altijd door.

Hoe kan ik een rondleiding regelen bij een locatie?

Je kunt direct contact opnemen met een van onze kindercentra en een afspraak maken voor een rondleiding. Zoek op locatie.

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Wij werken met vooruit factureren. Dat betekent dat je rond de 10e van de maand de factuur ontvangt voor de maand erna en dat, indien je gebruik maakt van automatische incasso, deze rond de 25e wordt geïncasseerd.

Maak je geen gebruik van automatische incasso, kijk dan op de factuur wat de uiterste betalingsdatum is.

Bijvoorbeeld:

Factuur opvangperiode juni 2019 ontvang je op 10 mei 2019.

Betalingstermijn/incassodatum is 27 mei 2019. Dit zou normaliter 25 mei 2019 zijn, maar gezien dit in het weekend valt schuift dit op naar de eerstvolgende werkdag.

Komt de vakantieopvang ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Ja, net als de opvang in de reguliere schoolweken komt ook de vakantieopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Hoe lang van tevoren moet ik wijzigingen aanvragen voor meer of minder dagdelen?

Om de wijzigingen goed te kunnen verwerken is een aanvraag minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum nodig. De wijzigingen kunnen ingaan op de 1e of 16e van de maand.

Ik word werkloos, moet ik de opvang nu opzeggen?

Je kunt nog 3 maanden dezelfde kinderopvangtoeslag krijgen. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Indien je gebruikmaakt van bso en niet alle uren hebt gebruikt waar vanuit de berekening 70% recht op is (voor dagopvang is dit 140%), dan kunnen deze uren nog gebruikt worden na de driemaandentermijn. Hieronder twee voorbeelden van de Belastingsite:

Voorbeeld dagopvang
U wordt op 1 april werkloos en u bent dat nog op 1 juli. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, hebt u recht op 26 weken X 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 juli opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren opmaken.

Voorbeeld buitenschoolse opvang
U wordt op 1 juli werkloos en u bent dat nog op 1 oktober. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, hebt u recht op 39 weken X 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 819 uur Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 oktober opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren opmaken.

Meer informatie over deze regeling lees je op de website van de Belastingdienst.