Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Veel gestelde vragen

Heb je nog andere vragen? Laat het ons weten via
info@quadrantkindercentra.nl of stel deze direct aan
onze medewerkers plaatsing op T. 0182 689896

Wat is het Landelijk Registratie nummer Kinderopvang (LRK-nummer) van het kindercentrum van mijn kind?

Kdv’s:
Gouda:
Harlekijn: 142518293. Petteflet: 131433490. Speeldoos: 811598172. Villa Kakelbont: 217912552.
Waddinxveen:
Groenoord: 313020851. Park Triangel: 142852971.
Bodegraven:
Wereldweijde: 307486424.
Zevenhuizen:
Koningskwartier: 249294515.
Reeuwijk:
De Tol: 132181241.

Bso’s:
Gouda:
Avonturiers: 114549357. Karekiet: 118664645. Kaketoe: 134586475. Kiekendief: 185775688. Kolibrie: 758344776. Kwikstaart: 186816856. Juul: 756344979. Speelkwartier: 199394507. Ontdekkingsreizigers: 151598678. Westervriend: 342003367. Westervriend dependance: 210505746. Vindingrijk: 229690634.
Bodegraven:
Da Costa: 229540326. Wereldweijde: 494975921.
Reeuwijk:
De Tol: 192178003.
Driebruggen:
Driebruggen: 863655658.
Oud Verlaat:
Nessevliet: 229626890.
Waddinxveen:
Groenoord: 283966051. Park Triangel: 253012661. Theo Thijssen: 299820622. Vrijbuiters (voorheen Sportpunt): 623430046.
Zevenhuizen:
De Lente: 330106326. Koningskwartier: 284109332.
Moordrecht:
Scouting Moordrecht: 265195834.

Peutergroepen:
Waddinxveen:
Groenoord: 313020851. Olleke Bolleke: 206698975. Park Triangel: 142852971. Theo Thijssen: 919267786.
Gouda:
Dribbel: 573843247. Eigenwijs: 130702869. Goejanverwelle: 192808126. Kwikstaart: 222297736. Ontdekkingsreizigers: 133674496. Palet: 354592105. Peuterhoef: 164743698. Rozenpoortje: 141667047. Speeldoos: 811598172. Speelkwartier: 376876748. Westervriend: 196625853.
Waarder:
Woelwaters: 108399850.
Bodegraven:
Da Costa: 109444796. D
ronenpark: 135977551. Eendrachtsweg: 640494742. Vogelnest: 249648738. 
Driebruggen:
Driebruggen: 638466994.
Gouderak:
Rakkertjes: 199516728.
Nieuwerkerk a/d IJssel:
Ieniemienie: 116554976. Pippeloentje: 473774136. Wollewietje: 151564309.
Moerkapelle:
’t Hobbelpaard: 454421278.
Zevenhuizen:
De Lente: 718687905. Koningskwartier: 249294515.
Oud Verlaat:
Nessevliet: 173959179.
Oudewater:
Touwhuis: 259799610.

Waarom vraagt Quadrant het Burgers Service Nummer (BSN) van jou en je kind?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind.

Zij vragen die gegevens om door te geven aan de Belastingdienst/ Toeslagen, zodat zij de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Soortgelijke bevoegdheden gelden overigens ook voor verhuurders in het kader van de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars in het kader van de zorgtoeslag.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Je BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers. Wie een sofinummer heeft maar niet staat ingeschreven in de GBA, houdt zijn sofinummer. In dat geval vul je het sofinummer in.

Bron: Rijksoverheid

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Als je gebruikmaakt van kinderopvang, kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Hoe vraag je dit aan? Download gratis de toolkit via de website van BOinK in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.

De toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een app met eenvoudige uitleg over kinderopvangtoeslag, een handleiding hoe je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen en hoe je een verandering in je situatie, die gevolgen heeft voor je kinderopvangtoeslag, middels een wijziging kunt doorgeven aan Toeslagen.
 • Een informatiebrief met uitleg over wat kinderopvangtoeslag is, wie er recht op heeft en welke voorwaarden er zijn.
 • Een checklist die helpt om alle informatie en documenten die nodig zijn te verzamelen voor het aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag

Zie voor meer informatie de website van BOinK.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Je kunt je kind voor de dagopvang inschrijven vanaf het begin van de zwangerschap. Voor de buitenschoolse opvang kun je je kind inschrijven zodra je weet naar welke basisschool je kind gaat. Inschrijven is gratis.

Waarom krijg ik ook facturen in de zomervakantie?

In de zomervakantie ontvang je ook facturen van Quadrant. Zelfs als je kind niet naar de peuterspeelzaal, dagopvang op buitenschoolse opvang gaat. Dit komt doordat wij de totale jaarkosten van te voren uitrekenen en over alle resterende maanden verdelen. Zo betaal je elke maand dezelfde kosten (exclusief extra opvang of andere extra kosten).

Waarom betaal ik voor nationale feestdagen?

Omdat op feestdagen – net als in alle andere branches – de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en het ministerie. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief iets hoger (de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders niet aantrekkelijk.

Ik word werkloos, moet ik de opvang nu opzeggen?

Je kunt nog 3 maanden dezelfde kinderopvangtoeslag krijgen. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Indien je gebruikmaakt van bso en niet alle uren hebt gebruikt waar vanuit de berekening 70% recht op is (voor dagopvang is dit 140%), dan kunnen deze uren nog gebruikt worden na de driemaandentermijn. Hieronder twee voorbeelden van de Belastingsite:

Voorbeeld dagopvang
U wordt op 1 april werkloos en u bent dat nog op 1 juli. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, hebt u recht op 26 weken X 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 juli opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren opmaken.

Voorbeeld buitenschoolse opvang
U wordt op 1 juli werkloos en u bent dat nog op 1 oktober. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, hebt u recht op 39 weken X 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 819 uur Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 oktober opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren opmaken.

Meer informatie over deze regeling lees je op de website van de Belastingdienst.

Komt buitenschoolse opvang/ dagopvang/ peutergroep van Quadrant in aanmerking voor de tegemoetkoming van Belastingdienst Toeslagen?

Buitenschoolse (voorschoolse en naschoolse) opvang van 4 – 13 jarigen en dagopvang (0 – 4 jaar) komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst (Wet kinderopvang).

Sinds januari 2018 valt de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal, 27 maanden – 4 jaar) ook onder deze wet. Voor de peutergroep kun je dus ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Als ik mijn kind heel vroeg inschrijf, ben ik dan zeker van een plaats?

De plaatsing hangt af van een aantal factoren. Zo speelt voor de wachttijd het aantal gevraagde dag(delen) een rol en ook de dagen waarop er opvang nodig is. Voor de maandag, dinsdag en donderdag zijn meer aanmeldingen dan voor woensdag en vrijdag. De datum van inschrijving hanteren wij als uitgangspunt bij het toedelen van de plaatsen. De kans op een snelle plaatsing is groter wanneer de voorkeursdagen (eventueel tijdelijk) aangepast kunnen worden.

Wat neemt mijn kind mee naar bso of kdv?

Wij bieden zoveel mogelijk een all-in pakket – zowel op de dagopvang als op de buitenschoolse opvang – zodat je weinig aan je kind hoeft mee te geven. Wel zo makkelijk! Pampers, vers fruit, broodmaaltijden, drinken, tussendoortjes, (nagenoeg alle) georganiseerde activiteiten, sport en uitjes zijn in de prijs inbegrepen.

Voor baby’s hebben wij Nutrilon of Friso 1 of 2.

Mocht je kind een allergie en een aangepast dieet hebben, dan dient hierover overlegd te worden.

Zijn er voorrangregels bij plaatsing?

In het algemeen geldt dat de datum van inschrijving uitgangspunt is bij het toedelen van de plaatsen. Ook het aantal gevraagde dagen kan een rol spelen. We geven geen informatie over de exacte plek op de wachtlijst, omdat dat niet veel zegt over het termijn waarop je kind geplaatst kan worden.

Hoe lang van tevoren moet ik wijzigingen aanvragen voor meer of minder dagdelen?

Om de wijzigingen goed te kunnen verwerken is een aanvraag minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum nodig. De wijzigingen kunnen ingaan op de 1e of 16e van de maand.

Heeft het zin om vaak te bellen, zodat mijn kind eerder geplaatst wordt?

Nee, dit heeft geen zin. Onze medewerkers van de afdeling planning & plaatsing werken met vaste plaatsingsrichtlijnen. Zodra zij meer weten over een vrije plaats die bij jouw aanvraag past, nemen zij contact met je op.

Hoe kan ik (gedeeltelijk) opzeggen?

Opzeggen kan per brief of per e-mail. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Quadrant Kindercentra
t.a.v. afdeling klantenservice
Postbus 2138, 2800 BG Gouda
E: info@quadrantkindercentra.nl

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Wij werken met vooruit factureren. Dat betekent dat je rond de 10e van de maand per e-mail de factuur ontvangt voor de maand erna en dat, indien je gebruik maakt van automatische incasso, deze rond de 25e wordt geïncasseerd. Hieronder staan de exacte data voor 2022.

Maak je geen gebruik van automatische incasso, kijk dan op de factuur wat de uiterste betalingsdatum is.

Incassomomenten van 2021:
Factuurincasso 25-11-2021 & 27-12-2021

Factuurdata & incassodata van 2022:

10 Januari 25 januari
10 Februari 25 februari
10 Maart 25 maart
11 April 26 april
10 Mei 25 mei
10 Juni 27 juni
11 Juli 26 juli
10 Augustus 25 augustus
12 September 27 september
10 Oktober 25 oktober
10 November 25 november
12 December 27 december

 

Loopt dagopvang/peutergroep automatisch over in buitenschoolse opvang? Of moet ik mijn kind opnieuw inschrijven?

De plaatsing van je kind voor dagopvang/peutergroep loopt tot de 4e verjaardag van je kind. Wil je na deze datum gebruik gaan maken van buitenschoolse opvang dan moet je je kind tijdig hiervoor inschrijven. Dat kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden. Inschrijvingen van kinderen die van dagopvang of peutergroep van Quadrant overstappen naar buitenschoolse opvang van Quadrant krijgen voorrang op inschrijvingen van buiten onze organisatie.

Kan ik alleen opvang in de schoolvakanties afnemen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Alleen met een lopend bso-contract kan ook opvang in de vakanties geregeld worden.

Hoe kan ik een rondleiding regelen bij een locatie?

Je kunt direct contact opnemen met een van onze kindercentra en een afspraak maken voor een rondleiding. Zoek op locatie.

Mijn kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik de peutergroep/speelzaal opzeggen?

De peutergroep/speelzaal eindigt automatisch op de dag dat je kind 4 jaar wordt.
Uiterlijk twee maanden van te voren sturen wij je een opzegformulier toe. Die kun je invullen en terugsturen als je de peutergroep/speelzaal eerder wilt stoppen. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@quadrantkindercentra.nl met de datum waarop je de peutergroep/speelzaal wilt beëindigen.

Voor de peutergroep/speelzaal geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe is mijn factuur opgebouwd?

Je ontvangt maandelijks een factuur van ons. Het factuurbedrag is een twaalfde deel van de totale kosten per jaar.

De jaarlijkse kosten voor dagopvang zijn gebaseerd op een heel kalender jaar. De jaarlijkse kosten voor de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk zijn gebaseerd op de reguliere schoolweken. Hierin zijn ook de nationale feestdagen verrekend.

De kosten voor vakantieopvang zijn gebaseerd op het aantal weken van uw vakantieopvangcontract. Binnen dit contract worden de nationale feestdagen niet in rekening gebracht.

Ik heb heel snel opvang nodig. Wat moet ik doen?

Heb je snel opvang nodig dan kun je het beste contact opnemen met onze afdeling planning & plaatsing (aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur). De medewerkers kunnen direct de mogelijkheden met je bespreken. Bel 0182 689 896 of stuur een e-mail naar info@quadrantkindercentra.nl.

Wat is de meerwaarde van opvang binnen de kindercentra van Quadrant?

Een vaste dagindeling, ritme en regelmaat zijn belangrijk. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers begeleiden je kind, wanneer het bij ons verblijft, in de ontwikkeling. Dit doen wij door het aanbieden van een ruime variatie van activiteiten, materialen en speelgoed passend bij de ontwikkelfase van jouw kind. Het speelt en communiceert met andere kinderen en ontwikkelt zo ook sociale vaardigheden. Opvang gaat binnen onze openingstijden altijd door.

Wat kost dagopvang en buitenschoolse opvang?

Wij brengen u bruto prijzen in rekening. Van de overheid ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten, de kinderopvang toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De hoogte van jouw nettokosten kun je berekenen op de site van de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag als bijdrage in de kosten van de Belastingdienst ontvang je rechtstreeks op je rekening.

We hebben ook een rekentool op onze website die een berekening voor je maakt.

Tarieven kdv (dagopvang)
Tarieven bso (buitenschoolse opvang)

Krijg ik pas een aanbod als alle dagdelen die ik nodig heb beschikbaar komen?

Nee. Zodra de aanvraag volgens de volgorde van binnenkomst aan de beurt is, nemen wij deze in behandeling. Mochten wij geen aanbod kunnen doen van de gewenste opvangdagen dan proberen wij je een (tijdelijk) alternatief aan te bieden.

Hoe worden de kinderen bij school opgehaald om naar de bso te gaan?

Voor de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen. Voor de basisscholen die verder weg liggen van de bso, kan een taxi worden ingezet. Lees meer informatie hierover in onze folder Veilig vervoer.

Als mijn kind een dag niet komt, waar kan ik haar/ hem afmelden?

Wijzigingen kun je doorgeven via het Ouderportaal of de ouder app.

Ontvang ik een opgave van de jaarlijkse kosten en opvanguren?

In januari ontvang je een kostenoverzicht over het voorafgaande jaar. Dit overzicht kun je gebruiken voor je opgave aan de belastingdienst. In dit overzicht worden uren en kosten per maand vermeld. Omdat de uren per maand kunnen verschillen moet je voor een juiste opgave aan de belastingdienst het jaarlijkse aantal uren delen door het aantal maanden dat je opvang bij ons af nam.

Hoe werkt de ouderapp?

Meer informatie en veelgestelde vragen over de app vind je hier.

Komt de vakantieopvang ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Ja, net als de opvang in de reguliere schoolweken komt ook de vakantieopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Hoe werkt het digitaal ondertekenen van mijn plaatsingsovereenkomst?

Quadrant werkt met digitaal ondertekenen. Dat betekent dat je geen plaatsingsovereenkomst per post ontvangt (zoals je wellicht eerder van ons gewend was), maar per mail. Deze kun je digitaal ondertekenen. Na ondertekening ontvang je een document (PDF) met de door beide partijen getekende overeenkomst. Waarom wij dit doen? Uiteraard omdat dit veel duurzamer is. Maar ook omdat we het proces van inschrijving van je kind naar plaatsing kunnen versnellen.

Hieronder zijn de stappen van inschrijving naar plaatsing beschreven:

 1. Ouder schrijft zijn/haar kind in (via de website)
 2. De planner kijkt of er plek is op de gewenste groep en op de gevraagde dagen
 3. De ouder krijgt per mail een aanbod voor opvangdagen
 4. De ouder mailt terug met een akkoord of wijziging
 5. Zodra het aanbod past bij de vraag van de ouder, stuurt de planner een mail met daarin een verzoek om de plaatsingsovereenkomst digitaal te ondertekenen (link in de mail)
 6. De ouder kijkt de overeenkomst goed door en tekent via ondertekenen.nl
 7. De ouder ontvangt een mail dat de plaatsing definitief is
 8. Het ondertekende document is voor ouder ook beschikbaar in het ouderportaal

LET OP: Het kan zijn dat er nog geen aanbod gedaan kan worden, omdat de locatie of dag vol zit. De planner neemt dan contact op en gaat samen met de ouder op zoek naar een eventuele andere oplossing.

Het werkt niet, wat nu…?

1. Je hebt geen mail met de plaatsingsovereenkomst ontvangen:

Je ontvangt de plaatsingsovereenkomst op hetzelfde mailadres als waarop je het aanbod hebt ontvangen. Check je spambox/map ongewenste mail. Als je ook in die map niets ontvangen hebt, neem dan contact op met de planner van de locatie via 0182 689 896.

2. Je klikt op de link in de mail, maar hij doet het niet:

Kopieer de link dan en plak deze in je webbrowser (bij voorkeur Google Chrome)

3. Tijdens het ondertekenproces werken de knoppen niet meer, bijvoorbeeld om naar de volgende pagina te gaan:

 • Werk je in Internet Explorer? Dan kan het zijn dat je een oudere versie hebt. Helaas werkt de link dan niet goed. We adviseren je om de link te kopiëren en in Google Chrome te gebruiken. Het ondertekenproces begint dan opnieuw.
 • Werk je niet in Internet Explorer? Dan kan het zijn dat er een kleine hik-up is. Start het proces opnieuw door de link in de mail opnieuw aan te klikken. Werkt het dan nog niet, gebruik dan eventueel een andere internetbrowser (geen Internet Explorer). Werkt het dan nog niet? Neem dan contact op met onze klantenservice via 0182 689 896.

4. Je krijgt in stap 1 de volgende melding: ‘Uw mobiele nummer is niet bekend of verkeerd ingevuld. Neem contact op met de organisatie om uw telefoonnummer aan te passen.’:

 • In het ouderportaal kun je controleren of je gsm-nummer er goed in staat en of het nummer het kenmerk ‘mobiel’ heeft (als dit niet zo is, dan graag aanpassen).
 • Als alles correct vermeld staat en je krijgt nog steeds de melding, neem dan contact op met klantenservice.

5. Je hebt geen sms ontvangen in stap 1:

Het kan zijn dat wij een ander telefoonnummer van je geregistreerd hebben staan dan het nummer dat je nu wilt gebruiken. Je kunt zelf in het ouderportaal controleren welk mobiel telefoonnummer bij ons bekend is. Je kunt daar ook je telefoonnummer aanpassen. Het is belangrijk dat je gsm-nummer het kenmerk ‘mobiel’ krijgt, anders werkt het niet (je krijgt dan de melding ‘Uw mobiele nummer is niet bekend of verkeerd ingevuld. Neem contact op met de organisatie om uw telefoonnummer aan te passen.’). De aanpassing is gelijk doorgevoerd. Je kunt het ondertekenproces dus gelijk starten. Let wel: in de tekst in stap 1 staat nog wel het oude telefoonnummer gemeld.

6. De sms-code werkt niet (melding ‘Inloggen mislukt: onjuiste code’):

De sms-code is beperkte tijd geldig. Het kan dus zijn dat u te lang heeft gewacht met het invoeren van de sms-code. Klik opnieuw op de knop ‘stuur sms’ en voer de code direct in.

7. De link in de mail is verlopen:

Neem contact op met de planner van de locatie. Zij kan je een nieuwe plaatsingsovereenkomst sturen.
0182 – 689 896 of info@quadrantkindercentra.nl.