Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Veel gestelde vragen

Heb je nog andere vragen? Laat het ons weten via
info@quadrantkindercentra.nl of stel deze direct aan
onze medewerkers plaatsing op T. 0182 689896

Veelgestelde vragen medewerkers

De coronacrisis roept veel vragen op. Hieronder vind je de meestgestelde vragen van medewerkers:

Ik wil mij (geheel of deels) niet beschikbaar stellen voor werk in de periode 16 maart t/m 6 april?

Na overleg met je manager is het mogelijk om vrij te nemen. Deze uren dien je als verlof aan te vragen in Aysist. In overleg met je manager kan deze verlofopname in mindering worden gebracht op opgebouwde compensatie-uren.

Ik heb mij ziek gemeld, maar ben nu weer beter en beschikbaar?

Ben je beter, dan meld je dit volgens de normale verzuimprocedure.

Betrof de ziekmelding verkoudheid, hoesten of koorts dan kun je je (volgens de richtlijn na 24 uur hoest en koortsvrij) beter melden volgens de normale procedure. Vanaf dat moment geldt de registratie van uren zoals hieronder genoemd bij de diverse contracten.

Tijdens je ziek zijn gelden de normale contactafspraken, zoals weergegeven in het verzuimprotocol tussen jou en je manager.

Ik heb verlof aangevraagd in de periode van 16 maart t/m 6 april. Kan dit verlof ingetrokken worden door mij?

Nee, aangevraagde verloven blijven staan. Je bent op de afgesproken periode dan ook niet beschikbaar voor werk.

Ik ben gezond, maar was maandag 16 en/of dinsdag 17 maart niet beschikbaar i.v.m. plotselinge zorg voor de kinderen. Hoe wordt dit geregistreerd?

De uren voor het plotseling organiseren van zorg op maandag 16 en dinsdag 17 maart worden als calamiteitenverlof geregistreerd (uren worden uitbetaald). Calamiteitenverlof geldt voor een maximale duur van 2 dagen.

Ik heb een vast urencontract. Hoe ga ik mijn uren 16 maart t/m 6 april 2020 in Aysist registreren?

Ben je ingeroosterd en vang je kinderen op, dan registreer je deze uren onder gewerkte uren (uur code standaard dienst zoals gebruikelijk).

Ben je beschikbaar, maar vang je geen kinderen op en verricht je andere taken buiten de groep (zoals voorbereidingstaken, functioneringsgesprek, schoonmaken, voorbereiden verhuizing, KIJK!-registratie etc.), dan registreer je deze uren onder de uurcode die daar bij hoort (zoals gebruikelijk).

Ben je beschikbaar, maar vang je geen kinderen op en verricht je geen andere taken dan registreer je de wekelijkse standaarduren onder de nieuwe uurcode corona. De uren onder deze uurcode worden uitbetaald.

Ik heb een min-max contract. Hoeveel uren mag ik 16 maart t/m 6 april 2020 registreren in Aysist?

Een werkgever mag de minimale uren uit betalen, maar wij hebben uit coulance besloten om je uit te betalen op basis van jouw gemiddelde aantal gewerkte uren van de laatste 3 maanden. Dit doen we in de periode van 16 maart t/m  6 april 2020. Zo willen we je in deze bijzondere tijd van werkuitval continuïteit bieden en goed werkgeverschap laten zien.

Je ontvangt deze week een mail van P&O waarin wordt aangegeven hoeveel uur je per week mag registeren. Deze berekening is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren die je de afgelopen 3 maanden bij Quadrant hebt gewerkt. Stel je hebt een min-max contract van 15-30 uur per week en de afgelopen 3 maanden 21 uur per week gemiddeld gewerkt => 21 uur per week wordt dan het uitgangspunt voor de registratie in Aysist. Deze toezegging geldt t/m 6 april. Vanaf 7 april moeten we deze intentie en uitwerking mogelijk herzien en terugkeren naar de minimale uren.

Ben je ingeroosterd en vang je kinderen op, dan registreer je deze uren onder gewerkte uren (uurcode standaard dienst zoals gebruikelijk).

Ben je beschikbaar, maar vang je geen kinderen op en verricht je andere taken buiten de groep (zoals voorbereidingstaken, functioneringsgesprek, schoonmaken, voorbereiden verhuizing, KIJK!- registratie etc.), dan registreer je deze uren onder de uurcode die daar bij hoort (zoals gebruikelijk).

Ben je beschikbaar, maar vang je geen kinderen op en verricht je geen andere taken dan registreert de P&O-medewerker de uren onder de nieuwe uurcode corona. De uren onder deze code worden uitbetaald tot het gemiddeld aantal per week.

Ik heb een 0-urencontract. Mag ik uren in Aysist registreren van 16 maart t/m 6 april 2020? Zo ja, hoeveel uren?

Ja, ondanks dat er bij een 0-uren contract geldt dat bij geen oproep geen verplichting tot doorbetaling is, hebben we besloten om uit coulance je uit te betalen op basis van jouw gemiddeld aantal gewerkte uren van de laatste drie maanden. Dit doen we in de periode van 16 maart t/m 6 april 2020.

Je ontvangt deze week een mail van P&O waarin wordt aangeven hoeveel uur per week P&O registreert. Deze berekening is gebaseerd over de uren die je de afgelopen 3 maanden bij Quadrant hebt gewerkt. Stel je hebt de afgelopen 3 maanden gemiddeld 7 uur per week gewerkt => 7 uur per week wordt het uitgangspunt voor de registratie in Aysist. Vanaf 7 april moeten we deze intentie en uitwerking mogelijk herzien.

Ik heb een training/scholingsbijeenkomst gepland staan in de periode t/m 6 april. Gaat deze door?

Alle scholing t/m 6 april is geannuleerd. Nieuwe data volgen op termijn.

Iemand uit mijn gezin heeft koorts, moet ik dan ook in quarantaine?

Nee, dit geldt niet voor medewerkers in cruciale beroepsgroepen (zoals de kinderopvang). Voor hen geldt een uitzondering. De richtlijn van de overheid is dat je thuis blijft als je zelf klachten met koorts hebt.

Kan ik mijn aangevraagde verlof voor de meivakantie nog intrekken?

We begrijpen dat deze vraag leeft, maar kunnen daar nu nog geen antwoord opgeven. We hebben besloten om eerst de berichtgeving van de overheid af te wachten over de periode na 6 april. Tot die tijd nemen we geen besluiten over aangevraagde en geplande vakanties.

Kan ik nu alvast verlof aanvragen voor een vakantie in het najaar?

Ook hiervoor geldt dat we deze aanvragen “on hold” houden totdat er meer duidelijkheid is.

Wanneer dien ik mij beter te melden?

Wanneer je 24 uur klachtenvrij bent meld je je beter conform de huidige regelgeving.

Val ik gezien mijn medische situatie onder de kwetsbare doelgroep en kan ik beter niet werken?

Niet alleen ouderen vallen onder de kwetsbare doelgroep.
Als je vanwege een medische oorzaak specialistische controle hebt (of hebt gehad) adviseren we je om bij je arts te informeren of je je beschikbaar kunt stellen voor het werk. Bespreek de uitkomst hiervan met je manager.
Mocht je geadviseerd worden, gezien jouw medische situatie, niet te werken dan registreer je je uren onder de uurcode corona. Je meldt je niet ziek.

Hoe registreer ik schoonmaakwerkzaamheden in Aysist?

Deze uren registreer je onder de uurcode: NG overige na overleg met managers.

Welke scholing is geannuleerd t/m begin juni 2020?

Volgende workshops/trainingen zijn geannuleerd: Pre Pubers, Spelend ontwikkelen, Gordon Opfris, Tafelspel, BHV.

Nieuwe data worden t.z.t. gepland.

Ik werk op een peutergroep of BSO gedurende de schoolweken (o.b.v. 40/52 weken contract) Hoe registreer ik mijn uren in Aysist als ik niet (of deels niet) ben ingezet, maar wel beschikbaar was?

Voor deze medewerkers geldt dat zij o.b.v. hun roosturen registreren onder de code corona uren.

Ik werk op een KDV of BSO met een vast uren contract gedurende 52 weken Hoe registreer ik mijn uren in Aysist als ik niet (of deels niet) ben ingezet, maar wel beschikbaar was?

Voor deze medewerkers geldt dat zij o.b.v. contracturen registreren onder de code corona-uren.

Ik heb verlofaanvraag ingediend vanaf 7 april t/m juni 2020, mag ik dit intrekken?

Als je een verre reis hebt geboekt die is geannuleerd wil je mogelijk jouw verlof intrekken. Mag dat? Dit is een ingewikkeld vraagstuk waarbij we een jurist hebben geraadpleegd. Het antwoord van deze jurist luidt:

Wanneer de vakantie conform de wens van de medewerker is vastgesteld, moet de medewerker in beginsel ook daadwerkelijk in de betreffende periode vakantie opnemen. Mocht de medewerker wegens onvoorziene omstandigheden die data willen wijzigen, dan moet de medewerker overleggen met zijn werkgever. De werkgever heeft de verplichting zich hierin als goed werkgever te gedragen.

Het is verdedigbaar dat de werkgever niet akkoord gaat met massale vakantieopname in een beperkte periode in bijvoorbeeld de tweede helft van het jaar. Dit gelet op zwaarwegende belangen/gewichtige redenen van de werkgever rond de bedrijfsvoering en personeelsbezetting. Ook de medewerker dient zich immers als goed werknemer te gedragen.

Om een goede beslissing te kunnen nemen, willen wij vooraf graag eerst inventariseren welke medewerkers een verlofaanvraag willen intrekken in de periode vanaf 7 april t/m 30 juni 2020.

Als je het verlof in wilt trekken betekent het dat je volledig beschikbaar dient te zijn voor werk.

Je kunt het verzoek tot uiterlijk  10 april mailen naar: a.langeveld@quadrantkindercentra.nl met een cc naar jouw manager.

Verzoeken voor het intrekken van verlof die na 10 april worden ontvangen kunnen we niet meer meenemen in de inventarisatie. Na inventarisatie en in overleg met managers wordt bepaald wat het besluit hierover wordt. Dit zal voor half april bekend gemaakt worden.

Kan ik een nieuwe verlofaanvraag indienen voor de tweede helft van dit jaar?

Je kunt je wens kenbaar maken, maar  nieuwe verlofaanvragen  voor de tweede helft van het jaar zullen nog niet worden goedgekeurd, om te voorkomen dat in die periode  massale vakantieopname plaatst vindt en er bedrijfsmatige en organisatorische problemen ontstaan.

We begrijpen dat het lastig is, maar door de vele onzekerheden over hoe lang dit gaat duren, hopen we op begrip voor dit standpunt.

Nu er samenvoeglocaties zijn, wie bepaalt er welke medewerkers er ingezet worden?

Het uitgangspunt is het ‘vaste gezicht’ voor de op te vangen kinderen. Clustermanagers stellen in samenspraak met de teams vast wie wanneer wordt ingezet. Ook flexers worden ingezet als zij een vast gezicht zijn of bij onverwachts verzuim.

Als je niet ziek bent betekent dit dat je beschikbaar bent voor werk. Soms ‘past’ dit jou minder vanwege jouw thuissituatie. Daar probeert een clustermanager in overleg met het team rekening mee te houden. In de roosters zit immers genoeg ruimte, omdat we allemaal minder werk hebben. Als het niet anders kan, ben je verplicht te werken. Als je niet voor werk beschikbaar wilt zijn, kan je verlof aanvragen. Als je niet kan werken vanwege zorg voor eigen kinderen, dan dien je via de kinderopvang of school van jouw eigen kinderen gebruik te maken van de (nood)opvang. Daar heb je recht op, omdat jij werkzaam bent in een sector die als cruciaal aangemerkt is. Dit geldt alleen als je echt geen andere alternatieve opvangmogelijkheid hebt.

Ik heb een 0-uren contract. Hoe gaat dit verder na 6 april?

De eerder afgesproken regeling over de uitbetaling van de door jouw gemiddeld gewerkte aantal uren wordt verlengd t/m 26 april 2020. Dit zijn we niet verplicht, maar willen we blijven doen vanuit goed werkgeverschap. Na 26 april brengen we de uitbetaling terug naar 0-uren, tenzij er werkinzet is geleverd uiteraard. Natuurlijk hopen we van harte dat we weer open kunnen. Overigens kiezen we voor de datum van 26 april (en niet 28 april) omdat die datum administratief niet te verwerken is.

Ik heb een min-max contract. Hoe gaat dit verder na 6 april?

De eerder afgesproken regeling, over de uitbetaling van het door jou gemiddeld gewerkte aantal uren, wordt verlengd t/m 26 april 2020 Dit zijn we niet verplicht, maar willen we blijven doen vanuit goed werkgeverschap. Na 26 april 2020 brengen we de uitbetaling terug naar de minimale contracturen, tenzij de werkinzet hoger is geweest uiteraard. Natuurlijk hopen we van harte dat we weer open kunnen. Overigens kiezen we voor de datum van 26 april (en niet 28 april) omdat die datum administratief niet te verwerken is.

Reiskosten, hoe gaan we daarmee om?

In overleg met de OR hebben we besloten om de reiskosten anders te berekenen. Vanaf half april stopt de automatische reiskostenregeling. Vanaf dat moment kan je reiskosten declareren met een het daarvoor bestemde formulier uit het kwaliteitshandboek: 6.N F.1.a Declaratie reiskosten zakelijk en extra woon- en werkverkeer. Op het moment dat we weer structureel opengaan regelen we de automatische reiskosten weer in.

Ik heb een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, hoe wordt daarmee omgegaan?

Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze onrustige periode tijdelijk is en blijven we contracten verlengen. Omdat niemand precies weet welke invloed deze crisis gaat hebben, kiezen we er wel voor om bepaalde tijdscontracten weer maximaal te verlengen. Dit betekent dat we vanaf heden gebruik gaan maken van de mogelijkheid om 3x een contract aan te bieden gedurende de looptijd van 36 maanden.

Wordt mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst omgezet in onbepaalde tijd?

Bij goed functioneren blijven we arbeidsovereenkomsten omzetten van tijdelijk naar onbepaalde tijd.

Omdat niemand precies weet welke invloed deze crisis gaat hebben, kiezen we er nu wel voor om eerst 3x een contract voor bepaalde tijd aan te bieden gedurende de looptijd van 36 maanden, alvorens onbepaalde tijd aan te bieden.

 

Mijn kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik de peutergroep/speelzaal opzeggen?

De peutergroep/speelzaal eindigt automatisch op de dag dat je kind 4 jaar wordt.
Uiterlijk twee maanden van te voren sturen wij je een opzegformulier toe. Die kun je invullen en terugsturen als je de peutergroep/speelzaal eerder wilt stoppen. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@quadrantkindercentra.nl met de datum waarop je de peutergroep/speelzaal wilt beëindigen.

Voor de peutergroep/speelzaal geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Ik heb heel snel opvang nodig. Wat moet ik doen?

Heb je snel opvang nodig dan kun je het beste contact opnemen met onze afdeling planning & plaatsing (aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur). De medewerkers kunnen direct de mogelijkheden met je bespreken. Bel 0182 689 896 of stuur een e-mail naar info@quadrantkindercentra.nl.

Hoe worden de kinderen bij school opgehaald om naar de bso te gaan?

Voor de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen. Voor de basisscholen die verder weg liggen van de bso, kan een taxi worden ingezet. Lees meer informatie hierover in onze folder Veilig vervoer.

Wat kost dagopvang en buitenschoolse opvang?

Wij brengen u bruto prijzen in rekening. Van de overheid ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten, de kinderopvang toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De hoogte van jouw nettokosten kun je berekenen op de site van de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag als bijdrage in de kosten van de Belastingdienst ontvang je rechtstreeks op je rekening.

Tarieven kdv (dagopvang)
Tarieven bso (buitenschoolse opvang)

Hoe werkt de ouderapp?

Met de Quadrant ouderapp en –portaal kijk je mee met de belevenissen van jouw kind op de opvang. Zo kun je foto’s bekijken en berichtjes van de groep lezen, maar ook de verzorging van jouw baby volgen of zien wat voor leuke activiteiten je kind doet.

Ouderapp/ouderportaal
Het ouderportaal op de computer of laptop is anders dan de app op je smartphone of tablet. Met de desktop-versie kun je meer:

 • foto’s downloaden;
 • een tijdlijnboekje maken;
 • vind je meer informatie;
 • je gegevens wijzigen;
 • afwezigheid melden voor meerdere kinderen tegelijk of voor een langere periode in een keer;
 • nieuwe contractuele opvang aanvragen;
 • opzeggen.

Deze opties zijn niet beschikbaar in de app. Deze app blijft in ontwikkeling, mogelijk worden deze opties hier op een later moment toegevoegd.

Het handige aan de app op je smartphone of tablet is dat je zonder in te hoeven loggen:

 • je nieuwsberichten en bijlagen kunt lezen;
 • de tijdlijnitems van je kind(eren) kunt zien;
 • afwezigheid kunt melden per kind en per dag (klik op het fotorondje van het kind);
 • overeenkomsten, facturen en jaaropgaven kunt inzien;
 • het fotoalbum kunt inzien.

Tip: bij instellingen kun je aangeven over welke tijdlijnmeldingen je een notificatie op uw apparaat wilt ontvangen.

Let op: je kind komt alleen op de foto als je op onze quitclaim hebt ingevuld dat je toestemming geeft voor fotogebruik (voor alle communicatie-uitingen of alleen ouderapp).

Inloggen
Als nieuwe klant van Quadrant ontvang je een login voor het ouderportaal. Heb je deze niet ontvangen? Neem contact op met onze klantenservice: info@quadrantkindercentra.nl/0182-689896.

De app vind je in de App store (iPhone) of Play store (Android) als Flexkids Ouderapp.
Voor de app heb je naast je e-mailadres en wachtwoord ook een pincode nodig. Deze is 4369. Je kunt op meerdere apparaten tegelijk inloggen.

Tijdlijnboekje maken
Voor de voorkant van het boekje kun je kiezen uit een aantal foto’s. Mis je er een paar? Dat kan kloppen. Je kunt hier alleen uit staande foto’s kiezen.

Komt de vakantieopvang ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Ja, net als de opvang in de reguliere schoolweken komt ook de vakantieopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Hoe regel ik een ruildag of extra dag opvang?

Ruildag
Quadrant biedt de mogelijkheid om eens een keer van opvangdag te ruilen. Je hebt hier geen recht op, wij bieden dit als service.
Het ruilen of aanvragen van extra opvang gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker op de locatie en is o.a. afhankelijk van het aantal kinderen op de groep ten opzichte van het aantal medewerkers. Er is dus geen garantie dat het altijd kan. Ruilen is mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor of 4 weken na de ruildag plaatsvindt.

Nationaal erkende feestdagen komen niet voor ruilen in aanmerking. Ruilen kan alleen tegen een zelfde soort opvang (bijvoorbeeld bij de bso een middag voor een middag ruilen kan, maar twee middagen voor een vakantieopvangdag kan niet).

Extra dag
Quadrant biedt ook de mogelijkheid tot incidentele opvang. Hiermee wordt niet-structurele opvang bedoeld op andere dagen dan in je contract met Quadrant overeengekomen. De incidentele opvang wordt tegen het reguliere tarief aangeboden en wordt minimaal een maand na dato gefactureerd aan de ouders.

Je kunt incidentele opvang afnemen in de aangeboden dagdelen en niet per uur. Ook incidentele opvang is alleen mogelijk wanneer het aantal kinderen ten opzichte van het aantal medewerkers in balans is.

Heeft het zin om vaak te bellen, zodat mijn kind eerder geplaatst wordt?

Nee, dit heeft geen zin. Onze medewerkers van de afdeling planning & plaatsing werken met vaste plaatsingsrichtlijnen. Zodra zij meer weten over een vrije plaats die bij jouw aanvraag past, nemen zij contact met je op.

Ik word werkloos, moet ik de opvang nu opzeggen?

Je kunt nog 3 maanden dezelfde kinderopvangtoeslag krijgen. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Indien je gebruikmaakt van bso en niet alle uren hebt gebruikt waar vanuit de berekening 70% recht op is (voor dagopvang is dit 140%), dan kunnen deze uren nog gebruikt worden na de driemaandentermijn. Hieronder twee voorbeelden van de Belastingsite:

Voorbeeld dagopvang
U wordt op 1 april werkloos en u bent dat nog op 1 juli. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, hebt u recht op 26 weken X 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 juli opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren opmaken.

Voorbeeld buitenschoolse opvang
U wordt op 1 juli werkloos en u bent dat nog op 1 oktober. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, hebt u recht op 39 weken X 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 819 uur Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 oktober opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren opmaken.

Meer informatie over deze regeling lees je op de website van de Belastingdienst.

Wat is de meerwaarde van opvang binnen de kindercentra van Quadrant?

Een vaste dagindeling, ritme en regelmaat zijn belangrijk. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers begeleiden je kind, wanneer het bij ons verblijft, in de ontwikkeling. Dit doen wij door het aanbieden van een ruime variatie van activiteiten, materialen en speelgoed passend bij de ontwikkelfase van jouw kind. Het speelt en communiceert met andere kinderen en ontwikkelt zo ook sociale vaardigheden. Opvang gaat binnen onze openingstijden altijd door.

Waarom vraagt Quadrant het Burgers Service Nummer (BSN) van jou en je kind?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind.

Zij vragen die gegevens om door te geven aan de Belastingdienst/ Toeslagen, zodat zij de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Soortgelijke bevoegdheden gelden overigens ook voor verhuurders in het kader van de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars in het kader van de zorgtoeslag.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Je BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers. Wie een sofinummer heeft maar niet staat ingeschreven in de GBA, houdt zijn sofinummer. In dat geval vul je het sofinummer in.

Bron: Rijksoverheid

Wat neemt mijn kind mee naar bso of kdv?

Wij bieden zoveel mogelijk een all-in pakket – zowel op de dagopvang als op de buitenschoolse opvang – zodat je weinig aan je kind hoeft mee te geven. Wel zo makkelijk! Pampers, vers fruit, broodmaaltijden, drinken, tussendoortjes, (nagenoeg alle) georganiseerde activiteiten, sport en uitjes zijn in de prijs inbegrepen.

Voor baby’s hebben wij Nutrilon of Friso 1 of 2.

Mocht je kind een allergie en een aangepast dieet hebben, dan dient hierover overlegd te worden.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Je kunt je kind voor de dagopvang inschrijven vanaf het begin van de zwangerschap. Voor de buitenschoolse opvang kun je je kind inschrijven zodra je weet naar welke basisschool je kind gaat. Inschrijven is gratis.

Ontvang ik een opgave van de jaarlijkse kosten en opvanguren?

In januari ontvang je een kostenoverzicht over het voorafgaande jaar. Dit overzicht kun je gebruiken voor je opgave aan de belastingdienst. In dit overzicht worden uren en kosten per maand vermeld. Omdat de uren per maand kunnen verschillen moet je voor een juiste opgave aan de belastingdienst het jaarlijkse aantal uren delen door het aantal maanden dat je opvang bij ons af nam.

Wat is het Landelijk Registratie nummer Kinderopvang (LRK-nummer) van het kindercentrum van mijn kind?

Kdv’s:
Gouda:
Harlekijn: 142518293. Petteflet: 131433490. Speeldoos: 811598172. Villa Kakelbont kdv: 217912552.
Waddinxveen:
Boemel: 910512152. Groenoord: 313020851.
Zevenhuizen:
Koningskwartier: 223873032.

Bso’s:
Gouda:
Karekiet: 118664645. Kaketoe: 134586475. Kiekendief: 185775688. Kolibrie: 758344776. Kwikstaart: 186816856. Westervriend: 342003367. Westervriend dependance: 210505746. Speelkwartier: 199394507. Avonturiers: 114549357. Villa Kakelbont bso: 301832997. Ontdekkingsreizigers: 151598678. Palet: 165563138. Juul: 756344979.
Bodegraven:
Kameleon: 494975921.
Oud Verlaat:
Nessevliet: 229626890.
Waddinxveen:
Theo Thijssen: 299820622. Dick Bruna: 542054954. Peter Zuidlaan: 938932299. Zuidplashof: 113303968. Sportpunt: 623430046. Groenoord: 283966051.
Zevenhuizen:
Koningskwartier: 625217202.

Peutergroepen:
Waddinxveen:
Groenoord: 313020851. Olleke Bolleke: 206698975. Dikkie Dik: 867765707. Hummelhonk: 230216237. Lotje: 278961885. Theo Thijssen: 919267786.
Gouda:
Goejanverwelle: 192808126. Palet: 354592105. Calimero: 811598172. Kwikstaart: 222297736. Pino: 196625853. Goudrakkers: 181165363. Peuterhoef: 736111037. Speelkwartier: 376876748. Ontdekkingsreizigers: 133674496. Eigenwijs: 130702869. Rozenpoortje: 141667047. Kiekeboe Gouda: 984513462.
Waarder:
Woelwaters: 108399850.
Bodegraven:
Vogelnest: 249648738. D
ronenpark: 135977551. De Brug: 938966005. Eendrachtsweg: 640494742. Da Costa: 109444796.
Driebruggen: 638466994.
Gouderak:
Rakkertjes: 199516728.
Nieuwerkerk a/d IJssel:
Ieniemienie: 116554976. Pippeloentje: 473774136. Wollewietje: 151564309.
Moerkapelle:
’t Hobbelpaard: 454421278.
Zevenhuizen:
De Lente (voorheen Zeven Dwergen): 718687905. Koningskwartier: 223873032.
Oud Verlaat:
Nessevliet (voorheen Dikkie Dik): 173959179.

 

Samenstelling RvT & Directeur-bestuurder

Mw. Marja van Strien (voorzitter)

Dhr. René Louwerse
(lid)

Rene Louwerse

Vacant
(lid)

 

Mw. Sharida Noormohamed
(lid)

Sharida

Dhr. Ben Sinnige
(lid)

Ben-Sinnige-web

Dhr. Dirk-Peter van ’t Sant (Directeur-bestuurder)

Dirk-Peter

 

Hoe lang van tevoren moet ik wijzigingen aanvragen voor meer of minder dagdelen?

Om de wijzigingen goed te kunnen verwerken is een aanvraag minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum nodig. De wijzigingen kunnen ingaan op de 1e of 16e van de maand.

Hoe werkt het digitaal ondertekenen van mijn plaatsingsovereenkomst?

Quadrant werkt met digitaal ondertekenen. Dat betekent dat je geen plaatsingsovereenkomst per post ontvangt (zoals je wellicht eerder van ons gewend was), maar per mail. Deze kun je digitaal ondertekenen. Na ondertekening ontvang je een document (PDF) met de door beide partijen getekende overeenkomst. Waarom wij dit doen? Uiteraard omdat dit veel duurzamer is. Maar ook omdat we het proces van inschrijving van je kind naar plaatsing kunnen versnellen.

Hieronder zijn de stappen van inschrijving naar plaatsing beschreven:

 1. Ouder schrijft zijn/haar kind in (via de website)
 2. De planner kijkt of er plek is op de gewenste groep en op de gevraagde dagen
 3. De ouder krijgt per mail een aanbod voor opvangdagen
 4. De ouder mailt terug met een akkoord of wijziging
 5. Zodra het aanbod past bij de vraag van de ouder, stuurt de planner een mail met daarin een verzoek om de plaatsingsovereenkomst digitaal te ondertekenen (link in de mail)
 6. De ouder kijkt de overeenkomst goed door en tekent via ondertekenen.nl
 7. De ouder ontvangt een mail dat de plaatsing definitief is
 8. Het ondertekende document is voor ouder ook beschikbaar in het ouderportaal

LET OP: Het kan zijn dat er nog geen aanbod gedaan kan worden, omdat de locatie of dag vol zit. De planner neemt dan contact op en gaat samen met de ouder op zoek naar een eventuele andere oplossing.

Het werkt niet, wat nu…?

1. Je hebt geen mail met de plaatsingsovereenkomst ontvangen:

Je ontvangt de plaatsingsovereenkomst op hetzelfde mailadres als waarop je het aanbod hebt ontvangen. Check je spambox/map ongewenste mail. Als je ook in die map niets ontvangen hebt, neem dan contact op met de planner van de locatie via 0182 689 896.

2. Je klikt op de link in de mail, maar hij doet het niet:

Kopieer de link dan en plak deze in je webbrowser (bij voorkeur Google Chrome)

3. Tijdens het ondertekenproces werken de knoppen niet meer, bijvoorbeeld om naar de volgende pagina te gaan:

 • Werk je in Internet Explorer? Dan kan het zijn dat je een oudere versie hebt. Helaas werkt de link dan niet goed. We adviseren je om de link te kopiëren en in Google Chrome te gebruiken. Het ondertekenproces begint dan opnieuw.
 • Werk je niet in Internet Explorer? Dan kan het zijn dat er een kleine hik-up is. Start het proces opnieuw door de link in de mail opnieuw aan te klikken. Werkt het dan nog niet, gebruik dan eventueel een andere internetbrowser (geen Internet Explorer). Werkt het dan nog niet? Neem dan contact op met onze klantenservice via 0182 689 896.

4. Je krijgt in stap 1 de volgende melding: ‘Uw mobiele nummer is niet bekend of verkeerd ingevuld. Neem contact op met de organisatie om uw telefoonnummer aan te passen.’:

 • In het ouderportaal kun je controleren of je gsm-nummer er goed in staat en of het nummer het kenmerk ‘mobiel’ heeft (als dit niet zo is, dan graag aanpassen).
 • Als alles correct vermeld staat en je krijgt nog steeds de melding, neem dan contact op met klantenservice.

5. Je hebt geen sms ontvangen in stap 1:

Het kan zijn dat wij een ander telefoonnummer van je geregistreerd hebben staan dan het nummer dat je nu wilt gebruiken. Je kunt zelf in het ouderportaal controleren welk mobiel telefoonnummer bij ons bekend is. Je kunt daar ook je telefoonnummer aanpassen. Het is belangrijk dat je gsm-nummer het kenmerk ‘mobiel’ krijgt, anders werkt het niet (je krijgt dan de melding ‘Uw mobiele nummer is niet bekend of verkeerd ingevuld. Neem contact op met de organisatie om uw telefoonnummer aan te passen.’). De aanpassing is gelijk doorgevoerd. Je kunt het ondertekenproces dus gelijk starten. Let wel: in de tekst in stap 1 staat nog wel het oude telefoonnummer gemeld.

6. De sms-code werkt niet (melding ‘Inloggen mislukt: onjuiste code’):

De sms-code is beperkte tijd geldig. Het kan dus zijn dat u te lang heeft gewacht met het invoeren van de sms-code. Klik opnieuw op de knop ‘stuur sms’ en voer de code direct in.

7. De link in de mail is verlopen:

Neem contact op met de planner van de locatie. Zij kan je een nieuwe plaatsingsovereenkomst sturen.
0182 – 689 896 of info@quadrantkindercentra.nl.

Komt buitenschoolse opvang/ dagopvang/ peutergroep van Quadrant in aanmerking voor de tegemoetkoming van Belastingdienst Toeslagen?

Buitenschoolse (voorschoolse en naschoolse) opvang van 4 – 13 jarigen en dagopvang (0 – 4 jaar) komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst (Wet kinderopvang).

Sinds januari 2018 valt de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal, 27 maanden – 4 jaar) ook onder deze wet. Voor de peutergroep kun je dus ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Krijg ik pas een aanbod als alle dagdelen die ik nodig heb beschikbaar komen?

Nee. Zodra de aanvraag volgens de volgorde van binnenkomst aan de beurt is, nemen wij deze in behandeling. Mochten wij geen aanbod kunnen doen van de gewenste opvangdagen dan proberen wij je een (tijdelijk) alternatief aan te bieden.

Hoe log ik in op de ouderapp?

Via onze ouderapp kunnen ouders zien wat hun kind doet tijdens de opvang. Ook geeft de ouderapp een overzicht van facturen, berichten en andere documenten vanuit Quadrant. Ouders kunnen onder andere een kort (afwezigheids-)berichtje plaatsen en extra opvang aanvragen.

Uitgebreidere mogelijkheden zoals het opzeggen, uitbreiden van het contract en gegevens wijzigen kan via ‘Mijn Quadrant’ op de website (rechts boven).

De ouderapp is te downloaden in de App Store:

Naam: Flexkids ouderapp
Pincode: 4369
Inlog: het e-mailadres waarmee de ouder staat ingeschreven
Wachtwoord: hetzelfde al bij ‘Mijn Quadrant’

Mocht inloggen met deze gegevens niet lukken, dan kun je contact opnemen met info@quadrantkindercentra.nl of 0182-689896.

Als ik mijn kind heel vroeg inschrijf, ben ik dan zeker van een plaats?

De plaatsing hangt af van een aantal factoren. Zo speelt voor de wachttijd het aantal gevraagde dag(delen) een rol en ook de dagen waarop er opvang nodig is. Voor de maandag, dinsdag en donderdag zijn meer aanmeldingen dan voor woensdag en vrijdag. De datum van inschrijving hanteren wij als uitgangspunt bij het toedelen van de plaatsen. De kans op een snelle plaatsing is groter wanneer de voorkeursdagen (eventueel tijdelijk) aangepast kunnen worden.

Hoe kan ik (gedeeltelijk) opzeggen?

Opzeggen kan per brief, per e-mail of via Mijn Quadrant. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Quadrant Kindercentra
t.a.v. afdeling planning & plaatsing
Postbus 2138, 2800 BG Gouda
E: info@quadrantkindercentra.nl

Hoe kan ik een rondleiding regelen bij een locatie?

Je kunt direct contact opnemen met een van onze kindercentra en een afspraak maken voor een rondleiding. Zoek op locatie.

Zijn er voorrangregels bij plaatsing?

In het algemeen geldt dat de datum van inschrijving uitgangspunt is bij het toedelen van de plaatsen. Ook het aantal gevraagde dagen kan een rol spelen. We geven geen informatie over de exacte plek op de wachtlijst, omdat dat niet veel zegt over het termijn waarop je kind geplaatst kan worden.

Waarom betaal ik voor nationale feestdagen?

Omdat op feestdagen – net als in alle andere branches – de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en het ministerie. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief iets hoger (de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders niet aantrekkelijk.

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Wij werken met vooruit factureren. Dat betekent dat je rond de 10e van de maand per e-mail de factuur ontvangt voor de maand erna en dat, indien je gebruik maakt van automatische incasso, deze rond de 25e wordt geïncasseerd. Hieronder staan de exacte data voor 2020.

Maak je geen gebruik van automatische incasso, kijk dan op de factuur wat de uiterste betalingsdatum is.

Incassomomenten van 2020:

Factuurincasso 27-1-2020

Factuurincasso 25-2-2020

Factuurincasso 25-3-2020

Factuurincasso 27-4-2020

Factuurincasso 25-5-2020

Factuurincasso 25-6-2020

Factuurincasso 27-7-2020

Factuurincasso 25-8-2020

Factuurincasso 25-9-2020

Factuurincasso 27-10-2020

Factuurincasso 25-11-2020

Factuurincasso 28-12-2020

Kan ik alleen opvang in de schoolvakanties afnemen?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt bij ons een contract afsluiten voor ten minste 3 weken opvang per kalenderjaar. Wij bieden vakantieopvang in de vakantieweken welke zijn vastgesteld door de Gemeente Gouda. Klik hier voor meer informatie over onze vakantieopvang.

Hoe is mijn factuur opgebouwd?

Je ontvangt maandelijks een factuur van ons. Het factuurbedrag is een twaalfde deel van de totale kosten per jaar.

De jaarlijkse kosten voor dagopvang zijn gebaseerd op een heel kalender jaar. De jaarlijkse kosten voor de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk zijn gebaseerd op de reguliere schoolweken. Hierin zijn ook de nationale feestdagen verrekend.

De kosten voor vakantieopvang zijn gebaseerd op het aantal weken van uw vakantieopvangcontract. Binnen dit contract worden de nationale feestdagen niet in rekening gebracht.

Waarom krijg ik ook facturen in de zomervakantie?

In de zomervakantie ontvang je ook facturen van Quadrant. Zelfs als je kind niet naar de peuterspeelzaal, dagopvang op buitenschoolse opvang gaat. Dit komt doordat wij de totale jaarkosten van te voren uitrekenen en over alle resterende maanden verdelen. Zo betaal je elke maand dezelfde kosten (exclusief extra opvang of andere extra kosten).

Als mijn kind een dag niet komt, waar kan ik haar/ hem afmelden?

Afmelden doe je altijd bij de betreffende locatie. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Loopt dagopvang/peutergroep automatisch over in buitenschoolse opvang? Of moet ik mijn kind opnieuw inschrijven?

De plaatsing van je kind voor dagopvang/peutergroep loopt tot de 4e verjaardag van je kind. Wil je na deze datum gebruik gaan maken van buitenschoolse opvang dan moet je je kind tijdig hiervoor inschrijven. Dat kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden. Inschrijvingen van kinderen die van dagopvang of peutergroep van Quadrant overstappen naar buitenschoolse opvang van Quadrant krijgen voorrang op inschrijvingen van buiten onze organisatie.