Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Taken OR:

De OR bevordert dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;

Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt. Daarnaast vergadert de OR ook iedere maand zelf over lopende zaken binnen Quadrant.

Bij belangrijke kwesties kan de OR de achterban (jullie dus) raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden of de pensioenregeling aan te passen. Ook kan de OR deskundigen raadplegen. Dat kan iemand zijn die in de onderneming werkt, zoals het hoofd personeelszaken. Maar de OR kan ook iemand van buiten de onderneming inschakelen. Bijvoorbeeld een organisatiedeskundige.

Om onze achterban te kunnen vertegenwoordigen, gaat de OR op locatiebezoek bij locaties die we nog niet goed kennen of die nieuw zijn. Zo zijn leden van de Ondernemingsraad bijvoorbeeld aanwezig geweest bij de opening van Groenoord in Waddinxveen. Op deze manier hopen we de locaties en de collega’s die er werken beter te leren kennen. En andersom werken we er aan om de weg naar de OR bekend te maken bij de collega’s.

De OR bestaat uit 7 personeelsleden van Quadrant, die dit naast hun werk doen. Om deze taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden de medewerkers getraind. In november volgt de OR een tweedaagse training waarin we ons gaan verdiepen in de Wet op de Ondernemingsraad, samenwerken binnen de OR en onderhandelingsvaardigheden.

Heb je een vraag of wil je iets bespreken met de OR? Stuur dan een e-mail naar or@quadrantkindercentra.nl.

 

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie