Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Start op 11 mei

We hebben bij de schoolbesturen, waarmee wij samenwerken, gevraagd rekening te houden met de bso-opvangdagen die de kinderen normaal ook bij onze bso’s hebben. Daarmee worden ouders immers in de gelegenheid gesteld om te werken, en wennen kinderen weer snel aan ‘het nieuwe normaal’. In de organisatie van sommige scholen worden flinke veranderingen doorgevoerd. Zo mogen ouders bijvoorbeeld niet het plein op en worden schooltijden teruggebracht tot een continurooster. Als dat gebeurt sluiten wij daar met de bso op aan. We berekenen voor de tijd dat de extra maatregelen gelden ouders hier geen extra kosten voor.

Noodopvang blijft vanaf 11 mei ook van kracht, dus het zou kunnen dat er extra kinderen op onze locaties opgevangen moeten worden. Natuurlijk proberen we dat binnen de BKR te doen, al weten we vanuit de toezichthouders dat in deze bijzondere tijd hier niet extreem streng op gelet en gehandhaafd wordt. We verkopen dus zeker geen ‘nee’ aan ouders die opvang nodig hebben om deze reden.

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie