Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties & sluitingsdagen

2022-2023 (basisonderwijs)
Onderstaande vakanties zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze houden wij aan. Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Zomervakantie:
9 juli t/m 21 augustus 2022

Herfstvakantie:
22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie:
24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie:
25 februari t/m 5 maart 2023

Pasen:
9 & 10 april 2023

Meivakantie*:
29 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie 2023:
8 juli t/m 20 augustus 2023

Hemelvaart:
18 mei 2023

Pinksteren:
28 & 29 mei 2023

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie*.

* De meivakantie verschilt per school. Vraag jouw school, bso of peutergroep naar de juiste periode.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 19 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.

Onze locaties zijn gesloten op alle officiële nationale en christelijke feestdagen. Daarnaast roosteren wij maximaal één scholingsdag per jaar in voor ons personeel. Ook die dag zijn wij gesloten.

In 2023 plannen wij geen Quadrantbrede scholingsdag.

Nationale feestdagen 2023

Zondag 1 januari – Nieuwjaar
Zondag 9 april – Eerste Paasdag
Maandag 10 april – Tweede Paasdag
Donderdag 27 april – Koningsdag
Vrijdag 5 mei – Bevrijdingsdag*
Donderdag 18 mei – Hemelvaartsdag
Zondag 28 mei – Eerste Pinksterdag
Maandag 29 mei – Tweede Pinksterdag
Zondag 25 december – Eerste Kerstdag
Maandag 26 december – Tweede Kerstdag

* Opmerking: ook Bevrijdingsdag werd erkend als nationale feestdag maar dat betekent niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is, dat is afhankelijk van de sector waarin je werkt. De werkgever is slechts verplicht de werknemer in de lustrumjaren (2020, 2025, 2030 …) een vrije dag te geven. Quadrantlocaties zijn alleen in de lustrumjaren gesloten op 5 mei.