Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties & sluitingsdagen

2019-2020 (basisonderwijs)
Onderstaande vakanties zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze houden wij aan. Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Kerstvakantie:
21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie:
22 februari t/m 1 maart 2020

Pasen:
12 & 13 april 2020

Meivakantie:
25 april t/m 3 mei 2020

Hemelvaart:
21 mei 2020

Pinksteren:
31 mei & 1 juni 2020

Zomervakantie:
18 juli t/m 30 augustus 2020

Herfstvakantie:
17 okt 2020 t/m 25 okt 2020

Kerstvakantie:
19 dec 2020 t/m 3 jan 2021

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 22 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.

Onze locaties zijn gesloten op alle officiële nationale en christelijke feestdagen. Daarnaast roosteren wij maximaal één scholingsdag per jaar in voor ons personeel. Ook die dag zijn wij gesloten.

In 2020 plannen wij geen Quadrantbrede scholingsdag.

Nationale feestdagen 2020

Woensdag 1 januari – Nieuwjaar
Zondag 12 april – Eerste Paasdag
Maandag 13 april – Tweede Paasdag
Maandag 27 april – Koningsdag
Dinsdag 5 mei – Bevrijdingsdag*
Donderdag 21 mei – Hemelvaartsdag
Zondag 31 mei – Eerste Pinksterdag
Maandag 1 juni – Tweede Pinksterdag
Vrijdag 25 december – Eerste Kerstdag
Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag

* Opmerking: ook Bevrijdingsdag werd erkend als nationale feestdag maar dat betekent niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is, dat is afhankelijk van de sector waarin je werkt. De werkgever is slechts verplicht de werknemer in de lustrumjaren (2020, 2025, 2030 …) een vrije dag te geven. Quadrantlocaties zijn alleen in de lustrumjaren gesloten op 5 mei.