Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties & sluitingsdagen

2021-2022 (basisonderwijs)
Onderstaande vakanties zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze houden wij aan. Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Herfstvakantie:
16 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie:
25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie:
26 februari t/m 6 maart 2022

Pasen:
17 & 18 april 2022

Meivakantie*:
30 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart:
26 mei 2022

Pinksteren:
5 & 6 juni 2022

Zomervakantie:
9 juli t/m 21 augustus 2022

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie*.

* De meivakantie verschilt per school. Vraag jouw school, bso of peutergroep naar de juiste periode.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.

Onze locaties zijn gesloten op alle officiële nationale en christelijke feestdagen. Daarnaast roosteren wij maximaal één scholingsdag per jaar in voor ons personeel. Ook die dag zijn wij gesloten.

In 2022 plannen wij geen Quadrantbrede scholingsdag.

Nationale feestdagen 2022

Zaterdag 1 januari – Nieuwjaar
Zondag 17 april – Eerste Paasdag
Maandag 18 april – Tweede Paasdag
Woensdag 27 april – Koningsdag
Donderdag 5 mei – Bevrijdingsdag*
Donderdag 26 mei – Hemelvaartsdag
Zondag 5 juni – Eerste Pinksterdag
Maandag 6 juni – Tweede Pinksterdag
Zondag 25 december – Eerste Kerstdag
Maandag 26 december – Tweede Kerstdag

* Opmerking: ook Bevrijdingsdag werd erkend als nationale feestdag maar dat betekent niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is, dat is afhankelijk van de sector waarin je werkt. De werkgever is slechts verplicht de werknemer in de lustrumjaren (2020, 2025, 2030 …) een vrije dag te geven. Quadrantlocaties zijn alleen in de lustrumjaren gesloten op 5 mei.

Vroege sluiting
Op vrijdag 24 december (dag voor Kerst) en op vrijdag 31 december (oudjaarsdag) zijn al onze locaties tot 17 uur geopend.