Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties

2018-2019 (basisonderwijs)
Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Hemelvaart:
10 mei 2018

Pinksteren:
20 & 21 mei 2018

Zomervakantie:
14 juli t/m 26 augustus 2018

Herfstvakantie:
20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie:
22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie:
23 februari t/m 3 maart 2019

  • Scholen mogen hier van afwijken. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Pasen:
21 & 22 april 2019

Meivakantie:
27 april t/m 5 mei 2019

  • Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Hemelvaart:
30 mei 2019

Pinksteren:
9 & 10 juni 2019

Zomervakantie:
20 juli t/m 1 september 2019

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.