Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties & sluitingsdagen

2018-2019 (basisonderwijs)
Onderstaande vakanties zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze houden wij aan. Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Pasen:
21 & 22 april 2019

Meivakantie:
27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart:
30 mei 2019

Pinksteren:
9 & 10 juni 2019

Zomervakantie:
20 juli t/m 1 september 2019

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.

Onze locaties zijn gesloten op alle officiële nationale en christelijke feestdagen. Daarnaast roosteren wij maximaal één scholingsdag per jaar in voor ons personeel. Ook die dag zijn wij gesloten.

In 2019 plannen wij geen Quadrantbrede scholingsdag.

Nationale feestdagen 2019

Dinsdag 1 januari – Nieuwjaar
Zondag 21 april – Eerste Paasdag
Maandag 22 april – Tweede Paasdag
Zaterdag 27 april – Koningsdag
Zondag 5 mei – Bevrijdingsdag*
Donderdag 30 mei – Hemelvaartsdag
Zondag 9 juni – Eerste Pinksterdag
Maandag 10 juni – Tweede Pinksterdag
Woensdag 25 december – Eerste Kerstdag
Donderdag 26 december – Tweede Kerstdag

* Opmerking: ook Bevrijdingsdag werd erkend als nationale feestdag maar dat betekent niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is, dat is afhankelijk van de sector waarin je werkt. De werkgever is slechts verplicht de werknemer in de lustrumjaren (2020, 2025, 2030 …) een vrije dag te geven. Quadrantlocaties zijn alleen in de lustrumjaren gesloten op 5 mei.