Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties & sluitingsdagen

2020-2021 (basisonderwijs)
Onderstaande vakanties zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze houden wij aan. Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Herfstvakantie:
17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:
19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:
20 t/m 28 februari 2021

Pasen:
4 & 5 april 2021

Meivakantie*:
1 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart:
13 mei 2021

Pinksteren:
23 & 24 mei 2021

Zomervakantie:
17 juli t/m 29 augustus 2021

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie*.

* De meivakantie verschilt per school. Vraag jouw school, bso of peutergroep naar de juiste periode.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 14 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.

Onze locaties zijn gesloten op alle officiële nationale en christelijke feestdagen. Daarnaast roosteren wij maximaal één scholingsdag per jaar in voor ons personeel. Ook die dag zijn wij gesloten.

In 2020 plannen wij geen Quadrantbrede scholingsdag.

Nationale feestdagen 2021

Vrijdag 1 januari – Nieuwjaar
Zondag 4 april – Eerste Paasdag
Maandag 5 april – Tweede Paasdag
Dinsdag 27 april – Koningsdag
Woensdag 5 mei – Bevrijdingsdag*
Donderdag 13 mei – Hemelvaartsdag
Zondag 23 mei – Eerste Pinksterdag
Maandag 24 mei – Tweede Pinksterdag
Zaterdag 25 december – Eerste Kerstdag
Zondag 26 december – Tweede Kerstdag

* Opmerking: ook Bevrijdingsdag werd erkend als nationale feestdag maar dat betekent niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is, dat is afhankelijk van de sector waarin je werkt. De werkgever is slechts verplicht de werknemer in de lustrumjaren (2020, 2025, 2030 …) een vrije dag te geven. Quadrantlocaties zijn alleen in de lustrumjaren gesloten op 5 mei.

Vroege sluiting
Op vrijdag 24 december (dag voor Kerst) en op donderdag 31 december (oudjaarsdag) zijn al onze locaties tot 17 uur geopend.