Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Samenwerking CJG

De pedagogisch medewerkers van de peutergroep stellen een ontwikkelingsplan op voor kinderen met een VVE-indicatie. Hierin worden de te stimuleren ontwikkelingsgebieden gezet. De medewerkers werken gerichte speelactiviteiten uit per ontwikkelingsgebied. De kinderen worden geobserveerd en gevolgd in een kind-volgsysteem. Drie keer per jaar overlegt de pedagogisch medewerker met de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau hoe het met de ontwikkeling van het kind gaat. Waar nodig wordt gekeken of er extra hulp in de vorm van een logopedist of opvoeddeskundige wenselijk is. Ouders worden van alle stappen en bevindingen op de hoogte gehouden.

Ook kunnen de pedagogisch medewerker hulp vragen om een kind eens te laten observeren op de groep door de logopediste of een pedagoog. Natuurlijk overleggen we dit eerst met de ouders.

Als de VVE-kinderen naar school gaan, zorgen we voor een warme overdracht naar school. De pedagogisch medewerker vertelt de leerkracht hoe het kind zich heeft ontwikkelt de afgelopen 1,5 jaar, waar de interesses en talenten liggen, en waar het kind misschien nog wat hulp nodig heeft.

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie