Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Rotterdampas Gouda

1. Wat is de Rotterdampas Gouda?

Gouda heeft als stadspas gekozen voor de Rotterdampas. Met de Rotterdampas heb je gratis (of met korting) toegang tot veel activiteiten in Gouda en de regio. Zoals korting op de film of gratis naar het museum. Maar ook goedkoop naar de dierentuin of een keer een gratis ijsje halen. Met de Rotterdampas kun je ook allerlei leuke dingen buiten Gouda doen, bijvoorbeeld in Rotterdam, Delft of Den Haag. De kosten van de pas kun je dus snel terugverdienen.

Meer informatie: https://www.gouda.nl/Inwoners/Sport_en_Cultuur/Rotterdampas

Heb je een laag inkomen (tot maximaal 120% van de bijstandsnorm)?
Woon je in Gouda?
Dan kom je in aanmerking voor een Rotterdampas Gouda voor maar € 5,- in plaats van € 60,-.

2. Voordeel Rotterdampas bij Quadrant

Met de pas krijgen inwonende kinderen onder andere het Kindpakket. Hiermee kun je gratis peuteropvang regelen.

De gratis peuteropvang bestaat uit twee dagdelen (van elk 3,5 uur) per week, of, indien er een VVE-indicatie is, uit drie dagdelen (van elk 3,5 uur) per week. Meer informatie leest je hier.

3. Wat moet ik doen voor gratis peuteropvang?

1. Als je denkt in aanmerking te komen voor een Rotterdampas voor € 5,-, vraag dan een beschikking aan met het aanvraagformulier op www.gouda.nl/stadspas. Het volledig ingevulde formulier stuurt je samen met bewijsstukken van je/jullie (gezamenlijke) netto maandinkomen naar:

Gemeente Gouda,
afdeling Inkomen / Rotterdampas
Antwoordnummer 10005
2800 VB Gouda

 

Je ontvangt zo snel mogelijk de beschikking van de gemeente om de Rotterdampas Gouda voor het lage tarief te kunnen bestellen aan de balie in het Huis van de Stad. Daarna krijg je de Rotterdampas thuisgestuurd. Het Kindpakket staat dan automatisch op de pas van je kind(eren).

2. Daarnaast dien je ook bij de gemeente een aanvraag in voor de vergoeding van de kosten voor peuteropvang: beschikking ‘Toekenning peuteropvang’. Houd er rekening mee dat de aanvraag 8 weken kan duren.

4. Je hebt de beschikking ‘Toekenning peuteropvang’ wat nu?

Wanneer je de beschikking ‘Toekenning peuteropvang’ hebt ontvangen van de gemeente Gouda, dan stuur je ons hier een kopie van. Let op: je ontvangt geen gratis peuteropvang met terugwerkende kracht, tenzij je hier uitdrukkelijk afspraken over hebt gemaakt met ons.

Als je kind nog niet bij ons is ingeschreven, doe dit dan zo snel mogelijk, en geef daarbij aan dat je een beschikking ‘Toekenning Peuteropvang’ van de gemeente Gouda heeft. De inschrijving van je kind loopt vervolgens via de normale stappen, zoals alle andere kinderen:

  • je ontvangt aanbod van ons zodra er plek is op de peutergroep die je hebt opgegeven.
  • op het moment dat je daar akkoord op hebt gegeven, ontvang je de bevestiging van de plaatsing.
  • je stuurt een getekend exemplaar naar ons terug
  • je kind kan starten
  • je ontvangt van ons maandelijks een factuur van € 0,-

5. Als je beschikking afloopt…

Zorg dat je een nieuwe beschikking hebt voordat de vorige is verlopen.

De einddatum van de plaatsing is de einddatum van de beschikking (meestal de laatste dag van het kalenderjaar) of, als je kind eerder 4 jaar wordt, de verjaardagsdatum van je kind. Is jouw kind nog geen 4 jaar geworden voor de einddatum van de beschikking? Dan reserveren wij voor je kind dezelfde dagen op dezelfde groep voor de volgende periode. Deze reservering houden wij vast tot uiterlijk 3 weken vóór de einddatum van de nog lopende beschikking. Hebben wij voor die tijd geen kopie van de nieuwe beschikking ontvangen, dan komt de reservering te vervallen. Op het moment dat je later alsnog een kopie van de nieuwe beschikking bij ons aanlevert, dan bestaat de situatie dat je kind (nog) niet kan starten.

Voorbeeld: je hebt een beschikking ‘Toekenning Peuteropvang’ tot en met 31-12-2018. Je kind gaat in deze periode op woensdag en vrijdag naar peutergroep Calimero. De bevestiging plaatsing heeft ook einddatum 31-12-2018. Vanaf 1-1-2018 reserveren wij wederom de woensdag en vrijdag bij Calimero voor je kind. Heb je uiterlijk 10 december 2018 een kopie van de nieuwe beschikking (2019) naar ons gestuurd, dan zetten we de reservering om naar een definitieve plaatsing, wederom met de einddatum van de beschikking of, indien dat eerder is, de datum van de 4e verjaardag van je kind. Heb je de kopie beschikking niet uiterlijk 10 december 2018 bij ons ingeleverd, dan komt de reservering te vervallen en wordt je kind weer op de wachtlijst geplaatst.

6. Kan mijn kind extra dagen komen?

Je kind kan extra dagdelen komen als je dat wilt. De prijs hiervoor is € 94,50 per maand voor elk dagdeel per week dat je kind extra komt. Geef het ons door als je extra dagdelen wilt, dan plaatsen wij je kind hiervoor op de wachtlijst.