Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Roemenië blij met bedjes

Moderne tijden vragen om moderne bedjes. In dit kader werden de ledikantjes van kindercentrum de Speeldoos vervangen. Ciska, medewerker bij Quadrant, wist een goed doel voor de oude bedjes: een kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking in Roemenië.

Project Roemenië
In 2002 startte Marin Ormenişan (Ormi), een organisatie van 2 scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking (veelal autisme en down-syndroom) in het district Hunedoara in Roemenië. Er is daar nog heel weinig kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking. Er is in z’n algemeenheid geen of weinig aandacht voor gehandicapten. Met de oprichting van deze scholen geeft Ormi kinderen met een beperking een beter leven. In één van deze scholen zit ook een kinderdagverblijf die de bedjes van kindercentrum de Speeldoos goed kon gebruiken. Ciska wist van het project van Ormi via de Nederlandse Stichting Vrienden van Hunedoara.

Stichting Vrienden van Hunedoara
Deze stichting wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een meer leefbare samenleving voor de bewoners van Hunedoara, met name gericht op het verbeteren van de situatie van de zwakkeren in die samenleving. Zodoende helpt zij Ormi bij het realiseren van zijn project. Via haar zus en zwager, die al jaren in Roemenië komen en bestuursleden zijn van Stichting Vrienden van Hunedoara, werd Ciska betrokken. “Het is mijn 2e keer dat ik naar Roemenië ga voor de stichting. De eerste keer enkel met een goederentransport en nu met een jongeren werkvakantie. We gaan hard aan de slag om het pand dat Ormi van de gemeente Lupeni gratis ter beschikking heeft gekregen, op te knappen.

De kinderen in Lupeni slapen voortaan heerlijk in hun bedjes en Quadrant is blij dat er een mooie, nieuwe bestemming voor is.

Mocht je meer willen weten over Ormi en Stichting Vrienden van Hunedoara: www.vriendenvanhunedoara.nl.