Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Richtlijnen

De manier waarop de maatregelen worden toegepast zal op elke locatie anders zijn. En daar waar wij samen met scholen in een gebouw zitten stemmen we dit met hen af. De uitgangspunten die wij als organisatie minimaal stellen worden vastgelegd in een Quadrantbreed protocol en vervolgens per locatie uitgewerkt. Wij verwachten dit in de loop van volgende week te kunnen delen, zodat er nog ruimte is voor de aanvullingen op locatie.

Onderwerpen in het protocol zijn onder andere:

  1. Hygienemaatregelen en middelen
  2. Veiligheidsrisico’s en fysiek contact
  3. Aanwezigheid van kinderen en volwassenen in het gebouw
  4. Afspraken rondom halen en brengen van kinderen
  5. Contact en overdracht met ouders
  6. Thuisblijfregels voor kinderen, ouders en medewerkers
Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie