Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Ziek kind? Richtlijnen (GGD)

Quadrant volgt bij (kinder)ziekten de richtlijnen van de GGD. Hieronder vind je meer informatie over deze richtlijnen voor veel voorkomende ziekten bij kinderen.


waterpokken roodvonk rotavirus
krentenbaard vijfde ziekte oogontsteking
hoofdluis