Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Positief geluid heropening

Onze eerste zorg ging uit naar de emotionele veiligheid van de kinderen. Sommige kinderen gingen spelen of zij nooit waren weggeweest en andere kinderen vonden het iets lastiger om weer terug te zijn op de groep. Zij moesten weer wennen aan de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen, het dagritme en de ruimte. Onze pedagogisch medewerkers hebben hier oog voor en hebben hier op ingespeeld. Zo hebben zij de kinderen op hun gemak gesteld door even een-op-een te gaan zitten, door hen mee te nemen door de ruimte om te kijken waar alles ook al weer staat of samen met het kind bij andere kinderen te gaan zitten om mee te spelen. Zo voelden ook deze kinderen zich op hun gemak en konden wij met zijn allen weer genieten.

Naast de zorg die wij voor de kinderen hebben, vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich bij ons op een spelende manier kunnen ontwikkelen. Dit willen wij snel weer oppakken na deze rare tijd. Wij gaan weer aan de slag met het werken met thema’s. Binnen een thema bedenken de pedagogisch medewerkers activiteiten.

Op de kinderdagverblijven en peutergroepen zijn de activiteiten vooral op de verschillende ontwikkelingsgebieden gericht. Interactief voorlezen wordt bijvoorbeeld veel op de groepen gedaan en stimuleert de taal- spraak ontwikkeling. Kinderen genieten van het samen zijn en samen het verhaal ontdekken door gebruik te maken van materialen die het verhaal uitbeelden. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen autonomie ontwikkelen. Dit doen wij door de kinderen te stimuleren om stap voor stap steeds meer zelf te doen. Het kunnen, geeft het kind zelfvertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan het leren lopen. Wij richten onze ruimtes zo in dat jonge kinderen zich kunnen optrekken en stap voor stap de wereld kunnen ontdekken.

Op de BSO zijn de activiteiten binnen een thema meer gericht op de meervoudige intelligentie. Ieder mens heeft meerdere intelligenties. De 8 intelligenties die wij kennen zijn; woordknap, rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, mensenknap en zelfknap. Door activiteiten op deze verschillende knaps te richten, is er altijd een activiteit dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. Zo haalt het kind plezier uit de activiteit en ‘leert’ hier iets van. Zo bieden wij bijvoorbeeld muziekactiviteiten aan. Kinderen die van muziek houden of daar geïnteresseerd in zijn, kunnen deel nemen aan deze activiteiten en zo leren zij bijvoorbeeld rappen over iets wat hen bezig houdt.

Ieder kind is uniek binnen Quadrant. Zij kunnen zich bij ons op hun eigen spelende manier ontwikkelen. Het plezier met elkaar staat voorop!

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie