Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Samen voor het kind

Ons motto is: ´samen voor het kind´. Met deze gedachte bieden wij al jaren kwalitatief goede kinderopvang. Samen met ouders en verzorgers willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Onze samenwerkingspartners helpen ons om deze bijdrage te optimaliseren.

Wij streven op onze locaties naar voldoende uitdaging, maar ook naar rust voor alle leeftijden. Wat de kinderen bij ons ondernemen? Dat wordt samen met onze kinderen bepaald. Op alle kindercentra leeft het gevoel van samen dingen doen, van elkaar leren en vooral veel plezier met elkaar beleven, hoe oud je ook bent.

Als maatschappelijke onderneming werken wij veelvuldig samen met andere organisaties die actief betrokken zijn bij gezinnen. Directe samenwerkingsverbanden met de scholen voor Primair Onderwijs, de Brede School, Kunstpunt Gouda, Sportpunt Gouda, Sportclubs en Welzijn zorgen voor betere afstemming, uitdagende activiteiten en optimale zorg.

In de jeugdketen werken wij ook samen met partners als GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin (ondermeer consultatiebureau), Jeugdhulp en collega kinderopvangorganisaties. Door deze samenwerking hopen wij een bijdrage te leveren aan de brede maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Gouda en omgeving. Om daarin een partner te kunnen zijn, past bij ons. Wij doen het graag samen voor het kind.