Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Pedagogiek & educatie

Binnen de kindercentra van Quadrant creëren we een sfeer waarin kinderen, ouders en medewerkers zich prettig en veilig voelen. Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in ons pedagogisch handelen. De drie-eenheid -kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers – wordt versterkt door wederzijds vertrouwen, openheid en respect.

Naast de erkenning van het uniek zijn van een ieder, stellen wij drie basisgedachten centraal waar ons pedagogisch handelen op steunt: Ruimte, Respect en Veiligheid. Het gevoel van veiligheid ontstaat uit het vertrouwen dat er ruimte en respect geboden worden en verwacht worden. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties van kinderen. We ondersteunen de kinderen en elkaar in de ontwikkeling tot unieke, waardevolle personen.

Ons pedagogisch beleid geeft richting aan het dagelijkse handelen van de groepsleiding en vormt tevens de basis voor de inrichting van de omgeving waarin het kind verblijft. Het is dan geen onveranderlijk plan. Nieuwe thema’s en gewijzigde inzichten zullen regelmatig tot aanpassing van dit plan leiden.

Om met collega’s en ouders in gesprek te blijven over ons pedagogisch beleid hebben wij onze visie samengevat in de pedagogische cirkel. Hierin laten we zien waar Quadrant voor staat, welke aandachtsgebieden wij belangrijk vinden en welk gedrag daarbij hoort. Bekijk onze uitleg in het filmpje wat daarbij hoort.

Wij hebben een nauw samenwerkingsverband met de opleiding Pedagogisch Werker Kinderopvang bij het mboRijnland in Gouda. Hierdoor wordt er tijdens de opleiding stil gestaan bij de pedagogische aspecten in de praktijk en leren de studenten daar al vroeg naar te handelen.

Lees ons pedagogisch beleid