Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Jaarverslag

Met dit jaarverslag wil Quadrant verantwoording afleggen aan een ieder die belang heeft bij het werk van Quadrant of in de organisatie geïnteresseerd is.

Naast een beschrijving van de ontwikkelingen is terug te lezen welke resultaten zijn behaald als het gaat om kwaliteit, personeel, bedrijfsvoering en financiën. Ook maakt het verslag duidelijk op welke manier medezeggenschap heeft plaatsgevonden en hoe toezicht is georganiseerd.

Jaarverslag 2021