Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Opening kinderdagopvang Westergouwe

Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers in de nieuwbouwwijk Westergouwe is meer dan alleen een school. Naast onderwijs wordt er ook kinderopvang aangeboden. Buitenschoolse opvang en een peutergroep is al aanwezig. Vanaf nu kunnen ook kinderen van 0 tot 4 jaar terecht op de kinderdagopvang. De leeftijdsopbouw in het kindcentrum is daarmee compleet. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen spelen, leren en ontspannen op één plek en vanuit één visie.

Doorgaande lijn
Directeur Miriam de Man vertelt: “Het kindcentrum biedt een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De kinderen worden spelenderwijs gestimuleerd door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten en er is veel aandacht voor taalontwikkeling. De begrippen basisschool en kinderopvang worden niet meer los gebruikt. Het kindcentrum is een plek waar school en opvang in elkaar overlopen. Dit doen we met 1 team van medewerkers, waar zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers in werkzaam zijn”.

Toekomst
De wijk Westergouwe groeit flink. Veel nieuwe Gouwenaars vestigen zich in de nieuwbouwhuizen die worden opgeleverd. Kindcentrum de Ontdekkingsreizigers kan deze groei goed aan. In samenwerking met de gemeente Gouda is in de afgelopen weken extra ruimte gecreëerd in het gebouw dat nu nog een tijdelijke voorziening is. De gesprekken over definitieve huisvesting zijn ook gestart. Met de toevoeging van dagopvang in het kindcentrum wordt het niveau van aanwezige voorzieningen in de wijk weer verder verhoogd.