Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896
Wat zit er in mijn buurt?

Peutergroepen

Onze peutergroepen zijn een plek waar peuters (vanaf 27 maanden) vanuit een veilige omgeving hun wereld een stukje kunnen uitbreiden, nieuwe uitdagingen kunnen vinden en contacten kunnen leggen met kinderen en volwassenen buiten hun familiekring.

Op de peutergroepen wordt divers speelgoed aangeboden, zoals puzzels, kleur- en vormspelletjes, en bouw- en constructiematerialen. Hierdoor ontdekken peuters nieuwe mogelijkheden, gestimuleerd door pedagogisch medewerkers en leeftijdsgenootjes. De kinderen krijgen de ruimte om ieder op een eigen wijze met het geboden materiaal om te gaan.

Tijdens de activiteiten leren ze spelenderwijs aandacht en speelgoed te delen, naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten. In een veilige omgeving, zowel binnen als buiten, kunnen de peuters rennen, rijden, ballen en spelen met water en zand.

Onze peutergroepen hebben het ambitieniveau 2, wat betekent dat wij minimaal bieden:

  • Onder begeleiding veilig spelen met andere kinderen
  • Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van creativiteit, de zintuigen, de motoriek en de cognitieve ontwikkeling.
  • Signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden.

Vanuit onze peutergroepen werken we nauw samen met de basisscholen. Zo zorgen we voor een zo goed mogelijke aansluiting en wordt de stap naar het basisonderwijs minder groot.

Soms hebben peuters wat meer aandacht nodig op bepaalde gebieden, zoals bij taal. Hiervoor kan het consultatiebureau een VVE-indicatie geven (voor- en vroegschoolse educatie). Je kind mag dan extra naar de peutergroep komen.

Wil jouw kind ook samen delen, spelen, leren en ontdekken? Schrijf het direct in!

 

Wil jouw kind ook samen delen,
spelen, leren en ontdekken?

Schrijf jouw kind direct in!