Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Ontwikkelingen peutergroepen

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) heeft tot doel om risico op onderwijsachterstanden van kinderen te verkleinen. Dit wordt voornamelijk gedaan door vroegtijdige signalering en bestrijding dat wij mede vormgeven in onze locaties die VVE aanbieden (voor- en vroegschoolse educatie).

De eisen die aan VVE worden gesteld worden aangepast. Uiterlijk vanaf 1 augustus 2020 dient de urennorm te worden aangepast van 10 naar 16 uur. Op zo’n 30 locaties bieden wij op dit moment VVE, in alle 5 gemeenten waar wij werkzaam zijn. De verandering van de voorwaarden heeft impact op openingstijden en openstellingen.

De gemeenten geven de kaders waarbinnen wij deze wijziging vorm kunnen geven. Met ingang van 1 januari 2020 gaan de eerste drie peutergroepen om naar 16 uur VVE en zijn de openingstijden aangepast. In de komende maanden ondernemen wij stappen om ook de andere peutergroepen aan te passen om te voldoen aan de norm. Uiteraard in overleg met de medewerkers van de peutergroepen. De ouders die dit betreffen worden vooraf geïnformeerd door ons.

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie