Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Onderwijsinspectie peutergroep Eigenwijs

De Inspectie van Onderwijs voert namens het ministerie van OCW in 2019 een landelijk kwaliteitsonderzoek Voorschoolse Educatie uit. Onze peutergroep Eigenwijs is door hen geselecteerd en op dinsdag 5 maart is de Inspectie bij hen op bezoek geweest. Ze observeerden de groep en spraken met ouders, pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerker.  

De pedagogisch medewerkers van Eigenwijs hadden zich goed voorbereid. Toch was het allemaal een beetje spannend. Dit was eigenlijk helemaal niet nodig, want de inspecteur was zeer tevreden. Wij zijn op de volgende gebieden gewaardeerd: aanbod, zicht op ontwikkeling, pedagogisch-educatief handelen, samenwerking, ontwikkelingsresultaten, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. Op alle gebieden worden wij voldoende gewaardeerd. De inspecteur was vooral tevreden over de samenwerking en het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch medewerkers. Op deze gebieden worden wij met een ‘goed’ gewaardeerd. Dus een pluim voor de pedagogisch medewerkers!

De conclusie van dit onderzoek geeft Quadrant een beeld hoe wij ervoor staan als het gaat om het werken met VVE. Het geeft aan waar verbeterpunten liggen, maar ook vooral wat onze kwaliteiten zijn. Deze kwaliteiten kunnen wij benutten op andere locaties.

Nieuwsgierig naar de conclusie? Er komt een openbaar rapport over de kwaliteit van VVE op de locatie met daarin waarderingen op de onderzochte gebieden.    

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie