Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Ondernemingsraad

Onze ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die de belangen van het personeel bij Quadrant behartigen. De OR controleert of de onderneming zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;
  • een bedrijf of organisatie gehandicapte werknemers en allochtonen in dienst neemt.

Mocht je dus knelpunten ondervinden in je werk of structurele problemen tegen komen, waar een oplossing voor moet komen, meld het bij de OR:

or@quadrantkindercentra.nl.

Leden van de ondernemingsraad van Quadrant:

Melanie Vink
Kindercentrum de Harlekijn
Pedagogisch medewerker
Anouk van den Berge
Kindcentrum de Ontdekkingsreizigers
Senior pedagogisch medewerker & IKC coördinator
Rosanne van Hattum
Kindcentrum Groenoord
Pedagogisch medewerker
Saskia Noorlander
Senior pedagogisch medewerker
Cluster Goverwelle
Rianne Vermeulen
Kindercentrum de Ontdekkingsreizigers
Pedagogisch medewerker
Wendy Kortland
Peutergroep Theo Thijssen
Pedagogisch medewerker
Sanne van der Horst
Senior pedagogisch medewerker
Cluster Gouda Noord

Notulen
De OR overlegt één keer in de 6 weken met elkaar en één keer in de 12 weken met de directie (OV-vergadering). Het dagelijks bestuur (DB) van de OR overlegt tussendoor met de directie.

De notulen van de vergaderingen kun je inzien in een map op het bedrijfsbureau. Samenvattingen van de notulen vind je in de map Algemene informatie -> Notulen OR op de P:schijf.