Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Noodopvang aanvragen bso 20 december tot en met 7 januari

Beste ouders, verzorgers,

De buitenschoolse opvang is van maandag 20 december tot en met 7 januari dicht. Dat betreft kinderen van 4 – 12 jaar. Kinderopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar blijft open. Voor deze kinderen wijzigt er niets.

Noodopvang voor bso
Noodopvang voor kinderen waarin 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep is beschikbaar. Van 21 -24 december verzorgen onze collega’s in het onderwijs deze opvang onder schooltijd. Aansluitend verzorgen wij de noodopvang na schooltijd volgens de dagen zoals in jouw huidige contract zijn vastgelegd.

In de Kerstvakantie bieden we hele dag noodopvang.

Heb je noodopvang nodig? Geef ons dat door via deze link: Noodopvang aanvragen

Ouders met kinderen op bso de Ontdekkingsreizigers of bso Koningskwartier ontvangen vanuit het kindcentrum informatie over het aanvragen van noodopvang.

We vinden het jammer dat wij moeten sluiten, omdat we goed begrijpen dat dit voor jou een extra uitdaging betekent als je werkverplichtingen hebt en niet in een cruciale sector werkt.

We gaan een paar spannende weken in en hopen van harte dat jullie gezin gezond blijft.
Ondanks alle beperkingen wensen wij jullie een goede Kerst en jaarwisseling.

Met een vriendelijke groet,

Dirk-Peter van ’t Sant
directeur-bestuurder

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de groep? De beslisboom!
Heeft iemand binnen je huishouden klachten die gerelateerd zijn aan corona? Dan is de vraag: thuisblijven of niet?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn twee beslisbomen ontwikkeld:

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Beslisboom 12+

Meer informatie
Meer informatie over corona en de kinderopvang vind je op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang