Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Nieuwe bestuurder Quadrant

Per 1 september 2022 treedt Dirk-Peter van ’t Sant af als bestuurder van Quadrant Kindercentra. Na ruim 11 jaar gaat hij zijn koers verleggen en met open mind op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dirk-Peter heeft veel voor Quadrant betekend en laat een bloeiende organisatie achter. De Raad van Toezicht is hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Quadrant heeft gedaan.
We zijn verheugd u te kunnen melden dat per 1 september mevrouw Johanna Besteman is benoemd tot directeur-bestuurder voor Quadrant.

Johanna Besteman was de afgelopen jaren werkzaam als wethouder voor onder andere onderwijs en kinderopvang in de gemeente Rijswijk. Haar ambitie was en is om een positief verschil te maken in de ontwikkeling van kinderen. Dat deed ze onder andere door onderwijs, kinderopvang en sport- en cultuurpartners samen te brengen in duurzame integrale kindcentra. Zo krijgen meer kinderen de kans hun talenten ontdekken en ontwikkelen en worden achterstanden zoveel mogelijk voorkomen en in een vroeg stadium aangepakt.

Samen met Jantje Beton voerde ze de speelruimtenorm in die aangeeft dat er in iedere wijk buitenruimte beschikbaar moet zijn waar kinderen en jongeren buiten kunnen spelen en sporten. Ook zette ze extra in op het bestrijden van laaggeletterdheid.

Johanna Besteman kijkt zeer uit naar haar benoeming: “ik kan niet wachten om bij Quadrant Kindercentra aan de slag te gaan en samen met alle medewerkers en partners te werken aan hoogwaardige kinderopvang en kansengelijkheid voor de nieuwe generatie!”

Samen voor het kind“ is haar op het lijf geschreven. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.

Met vriendelijke groet,

Marja van Strien
Voorzitter Raad van Toezicht