Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Wollewietje

Tel: 06 - 82 06 98 27
E-mail: wollewietje@quadrantkindercentra.nl

Wolga 4
2911 RB, Nieuwerkerk aan den IJssel

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.15 – 12.15 uur

Clustermanager:
Philip van Dijk
p.vandijk@quadrantkindercentra.nl
06-57814596

Wollewietje

Op peutergroep Wollewietje bieden wij kinderen een warme en veilige omgeving waar ze alle kansen krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Met een vast dagritme, veel herhaling en aandacht voor de unieke persoonlijkheid van elk kind zorgen wij ervoor dat een kind zich snel bij ons thuis voelt.

Speelruimte
Wollewietje is gevestigd in een lichte ruimte, met oranje en gele muren. We hebben heerlijke speelhoeken, zoals de huishoek met winkeltje, de auto- en bouwhoek of kan er op de bank rustig een boekje gelezen worden met de juf. Naast de vaste speelhoeken kunnen kinderen spelen met sensomotorisch materiaal (zand, water, rijst, schelpen) aan de speeltafel.
De peuters kunnen zich lekker uitleven op ons grote buitenspeelplein. De grote zandbak, fietsjes, tractors en skelter worden intensief gebruikt.

In de zomer kunnen we buiten picknicken aan een grote tafel en zetten we de waterbak buiten.

Activiteiten
Door het aanbieden van themagerichte activiteiten die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van kinderen stimuleren wij op speelse wijze hun ontwikkeling. Naast de activiteiten is er natuurlijk tijd voor vrij spelen in de verschillende uitdagende speelhoeken.

VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Sommige kinderen hebben net iets meer aandacht nodig om zich te ontwikkelen, denk hierbij aan de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wij werken met het VVE-programma Puk&Ko. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van het kind op meerdere ontwikkelingsgebieden aan de hand van thema’s. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Dit alles op een spelende wijze.

Lees meer over ons VVE-programma.

Vertrouwen, plezier en veiligheid staan bij Wollewietje voorop en met veel aandacht en enthousiasme maken wij samen met de kinderen van elke dag een klein feestje.
Welkom op peutergroep Wollewietje!

LRK-nr.: 151564309
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan