Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Ontdekkingsreizigers (Westergouwe)

Tel: 0182-206001
E-mail: westergouwe@quadrantkindercentra.nl

Burg. van Dijkesingel 51
2809 RB, Gouda

Openingstijden

Na school (bso) tot 18.30 uur op maandag t/m vrijdag

Voor school (vso) vanaf 7.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag (bij voldoende interesse ook op woensdag en vrijdag)

Peutergroep van 8.00 – 13.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag

Kindcentrum Ontdekkingsreizigers (Westergouwe)

In de Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe staat sinds augustus 2016 Kindcentrum Ontdekkingsreizigers. Het centrum biedt voor kinderen van 2 tot 12 jaar onderwijs en opvang.
De schoolbesturen Stichting Klasse, de Groeiling, de Vier Windstreken en Quadrant Kindercentra hebben de handen ineen geslagen en realiseren gezamenlijk dit innovatieve project.

Peutergroep
Op de peutergroep worden kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden spelenderwijs ondersteund in hun ontwikkeling. Zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van taal, creativiteit, de zintuigen, de motoriek en de cognitieve ontwikkeling.

De peutergroep valt onder kinderopvang, dus je kunt bij de Belastingdienst aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Openingstijden
Peutergroep Ontdekkingsreizigers is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 13.00 uur. De peuters eten gezamenlijk een broodje.
Tijdens schoolvakanties is de peutergroep dicht.

Buitenschoolse opvang
Wij verwelkomen kinderen buiten schooltijd op het kindcentrum. Na schooltijd gaat de ontwikkeling door en op de bso ondersteunen wij kinderen daar spelenderwijs in. Door verschillende activiteiten aan te bieden, leren kinderen waar hun talenten liggen.

Openingstijden
Bso Ontdekkingsreizigers is open van maandag tot en met vrijdag direct vanuit school tot 18.30 uur.
Tijdens schoolvakanties bieden wij vakantieopvang.

LRKP-nummer
Peutergroep: 133674496
Bso: 151598678

Inspectierapport peutergroep
Inspectierapport bso