Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Waddinxveen Noord

Tel: 0182-689896
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Willem de Zwijgerlaan 57
2741 DB, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

van 7.30 – 18.30 uur

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Kindcentrum Waddinxveen Noord

In Waddinxveen Noord op het oude WSE-terrein achter de Albert Heijn bouwen de basisscholen de Regenboog en de Koning Willem Alexander aan een nieuw kindcentrum voor kinderen van 0 – 12 jaar.

Quadrant Kindercentra gaat hier de opvang verzorgen in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Het is de planning dat het kindcentrum na de zomervakantie van 2019 geopend wordt.

Inschrijven bij de betrokken scholen kan via de scholen zelf:
www.regenboogwaddinxveen.nl
www.kw-a.nl

Op 5 oktober is de start van de bouw gevierd. Hiervan heeft de gemeente een leuk filmpje gemaakt: https://youtu.be/4OlI6rXPQAs

Kinderdagverblijf 0 – 4 jaar
Openingstijden: 7.30 tot 18.30 uur.
Er is ruimte voor 2 verticale groepen, waarbij in ieder geval 1 groep 5 dagen is geopend. Afhankelijk van de vraag, bekijken we welke dagen de tweede groep open gaat.

De ingang van het kinderdagverblijf bevindt zich aan de andere zijde dat de ingang van de scholen.
Aan de groepsruimten grenst een veilig, kindgericht buitenterrein voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Peutergroep 2,3 – 4 jaar
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.
De huidige peutergroep Kiekeboe, gevestigd  in de Koning Willem Alexanderschool aan de Peter Zuidlaan, verhuist met ingang van 1 september 2019 naar de locatie Waddinxveen Noord. De naam Kiekeboe komt daarmee te vervallen en krijgt voorlopig de naam peutergroep Waddinxveen Noord.

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar
De huidige bso Peter Zuidlaan (gevestigd aan Peter Zuidlaan 5) verhuist naar de locatie Waddinxveen Noord. De naam bso Peter Zuidlaan komt daarmee te vervallen en krijgt voorlopig de naam bso Waddinxveen Noord. Op deze locatie bieden we zowel voorschoolse opvang (vso) als bso (na school en vakantieopvang) aan.

De openingstijden van bso Waddinxveen Noord sluiten aan op de schooltijden van de Koning Willem Alexanderschool en basisschool de Regenboog:

Vso (bij voldoende aanmeldingen):
van 7.30 uur tot start school (Koning Willem Alexanderschool om 8.20 uur en basisschool de Regenboog om 8.30 uur).

Bso:

  • kinderen van Koning Willem Alexanderschool: maandag tot en met vrijdag vanaf 14.00 uur (met uitzondering van groep 1, die zijn op woensdag vrij)
  • kinderen van basisschool de Regenboog: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 14.30 uur en woensdag vanaf 12.00 uur

De eindtijd is op alle dagen 18.30 uur.

Met de verhuizing naar Waddinxveen Noord kunnen wij op deze locatie voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd en uitdagend programma bieden. Vanaf 8 jaar is het mogelijk om voor bso Sportpunt te kiezen (bij voetbalvereniging ASW). Als je kind dit wenst, dan kun je dat aan ons doorgeven.