Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Theo Thijssen

Tel: 06-41122138
E-mail: theothijssen@quadrantkindercentra.nl

Kerkweg-Oost 230
2741 HA, Waddinxveen

Openingstijden

Peutergroep:
maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 uur

BSO:
maandag t/m vrijdag
vóór schooltijd vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Theo Thijssen

Op de Theo Thijssenschool in Waddinxveen vind je onze peutergroep (27 maanden – 4 jaar)  én buitenschoolse opvang (4 – 12 jaar) .

Het mooie, ruime lokaal is ’s ochtends voor de peutergroep ingericht. Na schooltijd wordt dat lokaal omgetoverd tot een geschikte ruimte om de grotere kinderen op te vangen. We spelen buiten op het kleuterplein en leven ons uit in de gymzaal.

Peutergroep
De openingstijden van de peutergroep zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur. Na de zomervakantie is de openingstijd van 8.30 – 12.30 uur.
Tijdens schoolvakanties en feestdagen is PG Theo Thijssen gesloten.

VVE-programma
De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma Puk&Ko (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

LRK-nr.: 919267786
Inspectierapport

Pedagogisch werkplan pg

Aantal plaatsen: 16

Buitenschoolse opvang
De BSO is open van maandag tot en met vrijdag na schooltijd tot 18.30 uur.
De tijd na school is vrije tijd. Kinderen mogen zelf bepalen wat ze willen doen. Wij bieden wel activiteiten aan waar ze aan mee kunnen doen. Deze activiteiten proberen we zo afwisselend mogelijk te maken. De ene keer is het knutselen, de andere keer toneel, sporten, spellen, etc.

LRK-nr.: 299820622
Inspectierapport

Pedagogisch werkplan bso

Aantal plaatsen: 40