Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

’t Haventje

Tel: 0182 528 832
E-mail: haventje@quadrantkindercentra.nl

Spieringstraat 18
2801 ZM, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur

Clustermanager:
Bea Bunt
B.bunt@quadrantkindercentra.nl
06-42645769

’t Haventje

Peutergroep ’t Haventje is gevestigd in de St. Aloysiusschool in de binnenstad. Kinderen uit de binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem zijn van harte welkom om bij ons te komen spelen. De peutergroep kenmerkt zich door de individuele kijk op het kind. Elk kind is uniek en het kind wordt zo ook benaderd.

Openingstijden
Elke ochtend zijn twee vaste pedagogisch medewerkers van 8.30 uur tot 12.00 uur aanwezig om de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving te stimuleren in hun ontwikkeling.

VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Sommige kinderen hebben net iets meer aandacht nodig om zich te ontwikkelen, denk hierbij aan de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wij werken met het VVE-programma Puk&Ko. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van het kind op meerdere ontwikkelingsgebieden aan de hand van thema’s. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Dit alles op een spelende wijze.

Lees meer over ons VVE-programma.

Een dag bij ons
Er wordt op de peutergroep gewerkt met een vast dagritme ten behoeve van de emotionele veiligheid. Bij binnenkomst kunnen de ouders nog even samen kleuren, een boekje lezen of spelen met hun kind. Na het uitzwaaien beginnen wij met de kring. Hierin is aandacht voor wie er allemaal zijn, voor verhalen (verjaardagen, geboorte) en het thema. Vervolgens gaan wij spelen en gerichte activiteiten, aan de hand van het thema, doen. Ook kunnen wij gebruik maken van het schoolplein en de gymzaal. Daarna wordt er gezellig met elkaar gegeten en gedronken. Vervolgens gaan wij weer spelen of gerichte activiteiten doen. De ochtend wordt afgesloten aan tafel met een puzzel, een verhaaltje of dansen op muziek.

Samenwerking
Wij willen het beste voor elk kind. Om deze reden werken wij samen met u als ouder. Daarnaast werken wij samen met de CJG’s in de wijken, de basisschool en eventueel andere instellingen.

Nieuwsgierig? Je bent welkom om langs te komen.

 

Aantal kindplaatsen: 14

LRKP-nr: 217721333

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan