Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Speelkwartier

Tel: 06-42348075
E-mail: speelkwartier@quadrantkindercentra.nl

Weerestein 37
2804 GG, Gouda

Openingstijden

BSO:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.15 – 18.30 uur

Peutergroep:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 – 12.00/13.30 uur

Clustermanager:
Linda Dijkman
l.dijkman@quadrantkindercentra.nl
06 - 81 48 48 12

Speelkwartier

In de Plaswijckschool zit onze peutergroep én buitenschoolse opvang Speelkwartier. Samen met de school zorgen we voor veel speelplezier. Speelkwartier heeft een open uitstraling en er is veel aandacht voor de kinderen.

Peutergroep

Openingstijden
Peutergroep Speelkwartier is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De reguliere (peuterspeelzaal) opvang is van 8.00 – 12.00 uur. Wanneer je op basis van kinderopvang een plaats hebt, geldt een langere openingstijd van 8.00 – 13.30 uur. We eten dan met de kinderen een boterham tussen de middag. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de planner van deze locatie via 0182 689 896.

Speelruimte
Peutergroep Speelkwartier maakt gebruik van twee speellokalen en het gymlokaal van school. Bij de inrichting van de lokalen is rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen. Zo heeft het peuter- en kleuterlokaal een bouwhoek, huishoek, leeshoek en genoeg spelmateriaal om  mee aan de slag te gaan!

Speelkwartier grenst aan het grote speelplein met klimrekken, een tafeltennistafel en genoeg ruimte voor balspellen. Aan de andere kant is het kleuterplein waar we onder begeleiding kunnen spelen in de zandbak, het speelhuis of met rijdend materiaal van de school. Hier spelen de jongste kinderen vaak.

VVE-programma
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. Ze leren door te spelen. Op hun eigen tempo, gestimuleerd door activiteiten die zij leuk vinden.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Een dag op de peutergroep
’s Ochtends verwelkomen wij de kinderen en ouders op de peutergroep. Er is dan altijd even tijd om te praten met de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden of gewoon een gezellig praatje. De kinderen spelen in de verschillende hoeken en ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boek te lezen. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de pedagogisch medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. Soms worden er liedjes gezongen in de kring, lezen we een boek of doen we een gezamenlijk spelletje. Na de kring mogen de kinderen spelen op de groep. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen activiteiten aan passend bij het thema.

Na samen opgeruimd te hebben eten wij fruit en drinken wij aan tafel. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan, sommige kinderen krijgen nog een schone luier. Dan is het tijd om lekker naar buiten te gaan. Daar kunnen de kinderen fietsen, glijden of spelen in de zandbak.

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring, ook dan is er weer ruimte voor een liedje, boek of een kringgesprek. In de kring verwelkomen wij vervolgens de ouders, een gezellige dag op de peutergroep zit er alweer op!

LRK-nr. peutergroep: 376876748
Inspectierapport peutergroep
Pedagogisch werkplan peutergroep

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Openingstijden
Bso Speelkwartier is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.15 – 18.30 uur. Wil je op woensdag opvang, laat het ons weten via info@quadrantkindercentra.nl. Bij voldoende aanmeldingen, gaan we ook die dag open.

Voorschoolse opvang bieden wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de nabij gelegen bso de Karekiet van 7.00 – 8.30 uur.

Speelruimte
BSO Speelkwartier maakt gebruik van twee speellokalen en het gymlokaal van school. Bij de inrichting van de lokalen is rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen.

Speelkwartier grenst aan het grote speelplein met klimrekken, een tafeltennistafel en genoeg ruimte voor balspellen. Aan de andere kant is het kleuterplein waar we onder begeleiding kunnen spelen in de zandbak, het speelhuis of met rijdend materiaal van de school. Hier spelen de jongste kinderen vaak.

Scholen
Doordat bso Speelkwartier in de Plaswijckschool zit, spelen hier kinderen van deze school, maar ook kinderen die niet naar de Plaswijckschool gaan, zijn van harte welkom op onze peutergroep en bso!

Activiteiten
In het kader van kinderparticipatie (kinderen beslissen, denken en doen mee) worden wensen van kinderen verzameld en zoveel mogelijk gerealiseerd in het activiteitenprogramma. Hierdoor variëren de activiteiten van koken tot textielbewerken en van houtbewerken tot toneelles.

(Sport)clubs
Wanneer kinderen tijdens bso-tijd naar (sport)clubs gaan, kunnen de medewerkers ze in een aantal gevallen brengen. Dit kan in overleg met de medewerkers op locatie.

Vakantieopvang
Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr. bso: 199394507
Inspectierapport bso
Pedagogisch werkplan bso