Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Het Rozenpoortje (antroposofisch)

Tel: 0182 – 53 75 15
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Ridder van Catsweg 256a
2805 BC, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.45 uur

Het Rozenpoortje (antroposofisch)

Ritme, rust en vrij spel staan centraal in peutergroep het Rozenpoortje. Het ritme komt terug in de ochtend, in de week, maar ook in het jaar. In de ochtend wisselen rust en beweging elkaar af. Er wordt op vaste momenten gezongen, gespeeld en gegeten. Het brood wordt samen met de peuters gebakken. Tijdens het spelen worden de peuters zoveel mogelijk vrij gelaten, zodat spontaan spel ontstaat. Dat vrije spel is belangrijk om de peuter zijn eigen fantasie te laten ontwikkelen. Er wordt gespeeld met natuurlijk materiaal, zoals houten blokken, wollen poppen, katoenen lappen, planken en kisten, water en zand. Verder zijn er veel schatten uit de natuur: kastanjes, eikels, schelpen, beukennootjes, stenen, boomstammetjes, enzovoorts.

Wij bieden kinderen én ouders een plek om deze belangrijke fase in de ontwikkeling optimaal te ondersteunen. De antroposofische filosofie is hierbij onze leidraad. Ook als je daarmee niet bekend bent, ben je bij het Rozenpoortje van harte welkom.

Openingstijden
Het Rozenpoortje is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.45 uur.

Speelruimte
De peutergroepen zijn gehuisvest in het schoolgebouw van Basisschool de Ridderslag, die beschikt over een buitenspeelplaats met een grote zandbak.

LRKP-nr: 141667047

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan