Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Het Rozenpoortje (antroposofisch)

Tel: 06 81 61 65 79
E-mail: rozenpoortje@quadrantkindercentra.nl

Ridder van Catsweg 256a
2805 BC, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.45 uur

Clustermanager:
Linda Dijkman
l.dijkman@quadrantkindercentra.nl
06-30102726

Het Rozenpoortje (antroposofisch)

 

Peutergroep het Rozenpoortje biedt kinderen én ouders een plek om deze belangrijke fase in de ontwikkeling optimaal te ondersteunen. De antroposofische filosofie is hierbij onze leidraad. Ook als je daarmee niet bekend bent, ben je bij het Rozenpoortje van harte welkom.

Antroposofie
Ritme, rust en vrij spel staan centraal in de antroposofie en in peutergroep het Rozenpoortje. Het ritme komt terug in de ochtend, in de week, maar ook in het jaar. In de ochtend wisselen rust en beweging elkaar af. Er wordt op vaste momenten gezongen, gespeeld en gegeten. Het brood wordt samen met de peuters gebakken. Tijdens het spelen worden de peuters zoveel mogelijk vrij gelaten, zodat spontaan spel ontstaat. Dat vrije spel is belangrijk om de peuter zijn eigen fantasie te laten ontwikkelen. De natuur speelt een grote rol in de antroposofie. De peuters spelen met natuurlijk materiaal, zoals houten blokken, wollen poppen, katoenen lappen, planken en kisten, water en zand. Verder zijn er veel schatten uit de natuur: kastanjes, eikels, schelpen, beukennootjes, stenen, boomstammetjes, enzovoorts.

Speelruimte
De peutergroep is gehuisvest in het schoolgebouw van basisschool de Ridderslag (vrije school). De ronde ruimte is ingericht met natuurlijke materialen en zachte kleuren. Buiten spelen we op het plein van de school waar we in de grote zandbak kunnen spelen.

Een kijkje in de poppenhoek
Wil je weten hoe onze poppenhoek eruit ziet, voordat de kinderen komen spelen? Kijk maar eens mee:

LRK-nr: 141667047
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan