Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Rakkertjes

Tel: 06-12511935
E-mail: rakkertjes@quadrantkindercentra.nl

J. Huurmanlaan 6
2831 XT, Gouderak

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 12.00 uur

Clustermanager:
Philip van Dijk
p.vandijk@quadrantkindercentra.nl
06-57814596

Rakkertjes

Peutergroep de Rakkertjes is samen met de twee basisscholen gevestigd aan de J. Huurmanlaan in Gouderak en biedt een omgeving die de peuters uitnodigt om te spelen.

Speelruimte
De peutergroep is gezellig en veilig ingericht, met spelmateriaal dat peuters alle mogelijkheden en stimulansen biedt om zich binnen optimaal te vermaken en te ontwikkelen. Ook buiten spelen is een belangrijk onderdeel van de dag. Het buitenspeelterrein biedt daarvoor volop de gelegenheid: fietsen, van de glijbaan glijden, in de zandbak spelen, etc. De ruimte binnen is  ingedeeld in duidelijke speelhoeken. Door deze inrichting is het overzichtelijk voor de kinderen. De medewerkers streven daarbij naar een prettige sfeer en geborgenheid. Tegelijkertijd is de inrichting uitdagend en biedt mogelijkheden voor spel, keuzes en activiteiten.

VVE
Op peutergroep de Rakkertjes wordt gewerkt met een VVE-programma. Voor- en vroegschoolse educatie is bestemd voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale onderwijsprogramma’s bijscholing. VVE begint op de peuterschool of de kinderopvang en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool.

LRK-nr.: 199516728
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan