Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Peuterhoef

Tel: 06 - 39 01 39 31
E-mail: peuterhoef@quadrantkindercentra.nl

Oosthoef 3 -5
2804 ST, Gouda

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Clustermanager:
Linda Dijkman
l.dijkman@quadrantkindercentra.nl
06-816 165 79

Peuterhoef

Peutergroep Peuterhoef is verhuisd naar basisschool het Vlot. Op deze peutergroep worden de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving.

Speelruimte
Peutergroep Peuterhoef  beschikt over een ruime groepsruimte die ingedeeld is in verschillende hoeken. De kinderen kunnen spelen in de bouwhoek, samen koken in de huishoek en gezellig aan tafel een puzzel maken of samen met de pedagogisch medewerker knutselen. Buiten is er ruimte om lekker in de zandbak te spelen of te fietsen op het achterplein.

VVE-programma
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Een dag op de peutergroep

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de Peuterhoef gesloten.

LRK-nr.:164743698

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan