Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Peuterhoef

Tel: 0182 743 438
E-mail: peuterhoef@quadrantkindercentra.nl

Gildenburg 1
2804 VJ, Gouda

Openingstijden

Dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

Clustermanager:
Linda Dijkman
l.dijkman@quadrantkindercentra.nl
06-816 165 79

Peuterhoef

SAM_1537Peutergroep Peuterhoef is gevestigd in wijkcentrum de Buurtstee, bij winkelcentrum Bloemendaal. Op deze knusse peutergroep in wijkcentrum de Buurtstee, worden de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving.

Openingstijden
Dinsdag, woensdag en vrijdag is de Peuterhoef geopend van 8.30 – 12.00 uur. Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de Peuterhoef gesloten.

Speelruimte
Peutergroep Peuterhoef  beschikt over een ruime groepsruimte die ingedeeld is in verschillende hoeken. De kinderen kunnen spelen in de bouwhoek, samen koken in de huishoek en gezellig aan tafel een puzzel maken of samen met de pedagogisch medewerker knutselen. Buiten is er ruimte om lekker in de zandbak te spelen of te fietsen op het plein. In het speelhuisje op het plein kunnen de peuters gezellig samen spelen.

VVE-programma
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Een dag op de peutergroep
’s Ochtends verwelkomen wij de kinderen en ouders op de peutergroep. Er is dan altijd even tijd om te praten met de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden of gewoon een gezellig praatje. De kinderen spelen in de verschillende hoeken en ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boek te lezen. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de pedagogisch medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. Soms worden er liedjes gezongen in de kring, lezen we een boek of doen we een gezamenlijk spelletje. Na de kring mogen de kinderen spelen op de groep. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen activiteiten aan passend bij het thema.

Na samen opgeruimd te hebben eten wij fruit en drinken wij aan tafel. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan, sommige kinderen krijgen nog een schone luier. Dan is het tijd om naar buiten te gaan. Daar kunnen de kinderen fietsen, krijten op het bord of spelen in de zandbak.

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring, ook dan is er weer ruimte voor een liedje, boek of een kringgesprek. In de kring verwelkomen wij vervolgens de ouders, een gezellige dag op de peutergroep zit er alweer op!

LRKP-nr.: 736111037

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan

Aantal kindplaatsen: 16