Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Eigenwijs

Tel: 0182 743 432
E-mail: eigenwijs@quadrantkindercentra.nl

Wilsonplein 3a
2806 JM, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Clustermanager:
Wendy van Adrichem
w.vanadrichem@quadrantkindercentra.nl
06-41122192

Eigenwijs

Peutergroep Eigenwijs is gevestigd in het Nelson Mandela Gebouw aan het Wilsonplein 3a (ingang om de hoek). Iedere woensdag gaan we naar de bibliotheek in het Nelson Mandela Centrum en we doen veel samen met basisschool Wereldwijs. We werken (spelen)  bijvoorbeeld met dezelfde thema’s.

VVE-programma
De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

Een dag bij ons
Er wordt op de peutergroep gewerkt met een vast dagritme ten behoeve van de emotionele veiligheid. Bij binnenkomst kunnen ouder en kind nog even samen kleuren, een boekje lezen of spelen met hun kind. Na het uitzwaaien beginnen wij met de kring. Hierin is aandacht voor wie er allemaal zijn, voor verhalen (verjaardagen, geboorte) en het thema. Vervolgens gaan wij spelen en gerichte activiteiten, aan de hand van het thema, doen. Ook kunnen wij gebruik maken van het schoolplein en de gymzaal. Daarna wordt er gezellig met elkaar gegeten en gedronken. Vervolgens gaan wij weer spelen of gerichte activiteiten doen. De ochtend wordt afgesloten aan tafel met een puzzel, een verhaaltje of dansen op muziek.

LRK-nr.: 130702869
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan