Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

de Goudrakkers

Tel: 06 387 780 68
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Reigerstraat 37
2802 EM, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-411 22 053

de Goudrakkers

Peutergroep de Goudrakkers is gevestigd in basisschool de Goudakker. Met thema’s, feesten en bijzondere activiteiten doen de peuters met de kleuters mee. Regelmatig brengen we een bezoekje aan de bibliotheek die bij ons in het gebouw is gevestigd.

De kinderen leren spelenderwijs omgaan met elkaar en een groep. Vrij spel wordt afgewisseld met knutselactiviteiten, kringgesprekken, buitenspelen en een eet- en drinkmoment. De kinderen worden gestimuleerd in de taalontwikkeling, zelfredzaamheid en op het sociale vlak. Dit is een prima voorbereiding op de basisschool, waar we ook nauw mee samenwerken.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur.

Speelruimte
De ruimte is ingericht met verschillende speelhoeken zoals een leeshoek, huishoek, bouwhoek en een ontdekhoek die ingericht is naar het thema dat behandeld wordt. Iedere ochtend gaan de peuters lekker springen, dansen en klauteren in de kleine gymzaal. Buiten spelen de kinderen op een groot plein met o.a. een zandbak.

VVE-programma
VVE is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. VVE heeft als doel de taal- en sociale ontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen die wat extra aandacht op deze gebieden kunnen gebruiken. Hiermee richten wij ons op een zo goed mogelijke aansluiting op de basisschool.

Lees meer over ons VVE-programma.

LRKP-nr.: 181165363

Aantal kindplaatsen: 14

Pedagogisch werkplan
Inspectierapport