Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Pippeloentje

Tel: 06-41687841
E-mail: pippeloentje@quadrantkindercentra.nl

Goudmos 67
2914 AG, Nieuwerkerk aan den IJssel

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 uur

Clustermanager:
Philip van Dijk
p.vandijk@quadrantkindercentra.nl
06-57814596

Pippeloentje

VVE-programma
Onze peutergroepen zijn VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gecertificeerd en werken met de taalmethode Puk & Ko. Dit is een optimale voorbereiding op de basisschool. De VVE-methode is een combinatie van spelen, werken en leren aan de hand van thema’s. Het doel is de ontwikkeling van peuters zodanig te stimuleren dat de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. Dit doen wij spelenderwijs met leuke activiteiten.

LRK-nr.: 473774136
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan