Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Westervriend – Peutergroep

Tel: 0182 743 439
E-mail: westervriend@quadrantkindercentra.nl

Jacob van Lennepkade 2
2802 LH, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Clustermanager:
Bea Bunt
b.bunt@quadrantkindercentra.nl
06-42645769

Westervriend – Peutergroep

Peutergroep Westervriend is gevestigd in de Westerschool in Korte Akkeren waar wij ook buitenschoolse opvang verzorgen op bso Westervriend.

Speelruimte
Peutergroep Westervriend bevindt zich op de begane grond van de Westerschool. We maken gebruik van het grote kleuterspeelplein aan de achterkant van de school. Hier staan diverse speeltoestellen en een zandbak.

Samen met school
De kinderen van Westervriend doen regelmatig activiteiten samen met de kleuters van de Westerschool (Kerst, Sinterklaas, afsluiting van het schooljaar etc.). Hierdoor maken de kinderen al kennis met de school en andere kinderen.

VVE-programma
De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

LRK-nr.: 196625853
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan