Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Palet

Tel: 06 86824864
E-mail: palet@quadrantkindercentra.nl

Knipmolenweg 2a
2807 DC, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.15 – 12.15/13.45 uur

Clustermanager:
Wendy van Adrichem
w.vanadrichem@quadrantkindercentra.nl
06-41122192

Palet

In de openbare basisschool ’t Palet aan de Knipmolenweg, hebben wij een peutergroep waar kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen spelen, leren én ontdekken.

Openingstijden
Peutergroep Palet is open van maandag t/m donderdag en heeft verschillende openingstijden:
de reguliere (peuterspeelzaal) opvang is van 8.15 – 12.15 uur.

Wanneer je op basis van kinderopvang een plaats hebt, geldt een langere openingstijd van 8.15 – 13.45 uur. We eten dan met de kinderen een boterham tussen de middag. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de planner van deze locatie via 0182 689 896.

Speelruimte
Wij maken voor het buiten spelen gebruik van het schoolplein van basisschool ’t Palet. Binnen hebben we verschillende speelhoeken waar kinderen hun fantasie kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we een heleboel spelletjes en puzzels voor jonge en oudere peuters of spelen we in de speelzaal.

Activiteiten
’t Palet is een openbare basisschool met elke week dans-, drama- en muzieklessen van vakdocenten. Onze peuters krijgen wekelijks dansles van deze vakdocent en afhankelijk van het thema krijgen ze met de kleuters samen dramales. Bij andere activiteiten van school worden de peuters ook vaak betrokken. 

VVE-programma
We werken met het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma Piramide. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Het stimuleert de taal- en sociale ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van (taal)achterstand bij de start van de basisschoolperiode.

LRK-nr.: 354592105
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan