Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Olleke Bolleke

Tel: 06 - 57 49 40 22
E-mail: ollekebolleke@quadrantkindercentra.nl

Wingerd 45
2742 SC, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 – 12.15 uur

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Olleke Bolleke

Olleke Bolleke is een gezellige peutergroep in Waddinxveen. We hebben een mooi lokaal en een hele ruime gymzaal waar wij ons kunnen uitleven.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Olleke Bolleke gesloten.

VVE-programma
De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma Puk & Ko (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

LRK-nr: 206698975
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan