Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Hummelhonk (wordt Park Triangel)

Tel: 0182 637 083
E-mail: hummelhonk@quadrantkindercentra.nl

Sperwerhoek 6
2743 GC, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

Clustermanager:
Lidewij Zwamborn
l.zwamborn@quadrantkindercentra.nl
06-51323884

Hummelhonk (wordt Park Triangel)

Peutergroep & voorschoolse opvang

Peutergroep Hummelhonk vind je nu nog in de Dick Brunaschool, maar verhuist in mei 2020 naar het nieuwe kindcentrum in Park Triangel. Inschrijven voor de peutergroep tot mei kan via peutergroep Park Triangel.

We kijken uit naar de start in Park Triangel waar ook weer veel ruimte, licht en plezier zal zijn!

Openingstijden
De peutergroep is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Hummelhonk gesloten.

VVE-programma
De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma Piramide (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

Aantal kindplaatsen: 16

LRKP-nr: 230216237

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan