Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Hummelhonk (Dick Brunaschool)

Tel: 0182 637 083
E-mail: hummelhonk@quadrantkindercentra.nl

Sperwerhoek 6
2743 GC, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

Clustermanager:
Lidewij Zwamborn
l.zwamborn@quadrantkindercentra.nl
06-51323884

Hummelhonk (Dick Brunaschool)

Peutergroep & voorschoolse opvang
In de Dick Brunaschool vind je onze peutergroep Hummelhonk. Het lokaal waar we spelen en ontdekken is licht en uitdagend. We delen deze ruimte samen met de buitenschoolse opvang. Op het grote speelplein kunnen we heerlijk rondrennen!

Openingstijden
De peutergroep is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Hummelhonk gesloten.

VVE-programma
De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma Piramide (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

Aantal kindplaatsen: 16

LRKP-nr: 230216237

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan