Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Goejanverwelle (christelijk)

Tel: 06 816 165 80
E-mail: kiekendief@quadrantkindercentra.nl

Chopinstraat 10
2807 PS, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 8.15 – 12.15 uur

Clustermanager:
Wendy van Adrichem
w.vanadrichem@quadrantkindercentra.nl
06-41122192

Goejanverwelle (christelijk)

Kindcentrum
De Goejanverwelleschool en Quadrant Kindercentra hebben een gezamenlijke ambitie uitgewerkt: een kindcentrum waarin sprake is van een doorgaande lijn in pedagogiek en (educatief) aanbod. Kinderen leren zich op de peutergroep spelenderwijs ontwikkelen en gaan daarna voorbereid naar de basisschool. Eenmaal op de basisschool bieden wij voor en na schooltijd buitenschoolse opvang.

Welkom
Ook als je kind later wellicht niet naar de Goejanverwelleschool gaat, is het welkom op onze peutergroep!

Christelijke identiteit
Op peutergroep Goejanverwelle werken we vanuit een protestant christelijk geloof dat God ieder mens uniek heeft gemaakt. We zien elk kind als uniek en waardevol persoon. We willen dit de kinderen meegeven en doorgeven. Daarom vertellen we verhalen uit de Bijbel, op een manier die past bij peuters. We zingen liedjes die het Bijbelverhaal herhalen en versterken. We bidden met de kinderen, bijvoorbeeld als afsluiting van de ochtend en wanneer we allemaal weer naar huis gaan.
Uiteraard vieren we de christelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze feestelijke vieringen vertellen over de inhoud van het feest met een Bijbelverhaal.

VVE-programma
Elke peutergroep bij Quadrant werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Op kindcentrum Goejanverwelle wordt gebruik gemaakt van het programma Puk&Ko. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Het stimuleert de taal- en sociale ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van taalachterstand bij de start van de basisschoolperiode.

LRK-nr: 192808126
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan