Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Dronenpark

Tel: 06-14225317
E-mail: dronenpark@quadrantkindercentra.nl

Dronenpark 1
2411 HC, Bodegraven

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.15 – 12.15 uur

Clustermanager:
Winnie Querreveld
w.querreveld@quadrantkindercentra.nl
06 – 82 89 21 26

Dronenpark

Peutergroep Dronenpark is gevestigd in een mooi, nieuw pand aan het Dronenpark in Bodegraven. Wij delen dit gebouw met de Verhoef-Rollmanschool. Op deze gezellige peutergroep worden de kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Speelruimte
De peutergroep beschikt over een ruime groepsruimte die ingedeeld is in verschillende hoeken. De kinderen kunnen in de bouwhoek spelen , samen koken in de huishoek en gezellig aan tafel een puzzel maken of samen met de pedagogisch medewerker knutselen. We hebben een grote buitenruimte die opgedeeld is in twee delen. Een deel waar de kinderen kunnen tekenen op mooie schoolborden en in de zandbak kunnen spelen en een deel waar ze lekker mogen fietsen of rennen!

VVE-programma
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Een dag op de peutergroep
’s Ochtends verwelkomen wij de kinderen en ouders op de peutergroep. Er is dan altijd even tijd om te praten met de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden of gewoon een gezellig praatje. De kinderen spelen in de verschillende hoeken en ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boek te lezen. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de pedagogisch medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. Soms worden er liedjes gezongen in de kring, lezen we een boek of doen we een gezamenlijk spelletje. Na de kring mogen de kinderen spelen op de groep. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen activiteiten aan passend bij het thema.

Na samen opgeruimd te hebben eten wij fruit en drinken wij aan tafel. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan, sommige kinderen krijgen nog een schone luier. Dan is het tijd om lekker naar buiten te gaan. Daar kunnen de kinderen fietsen, glijden of spelen in de zandbak.

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring, ook dan is er weer ruimte voor een liedje, boek of een kringgesprek. In de kring verwelkomen wij vervolgens de ouders, een gezellige dag op de peutergroep zit er alweer op!

LRK-nr.: 135977551
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan