Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Dribbel

Tel: 06 - 26 60 38 53
E-mail: dribbel@quadrantkindercentra.nl

Raam 60-62
2801 VM, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Clustermanager:
Bea Bunt
b.bunt@quadrantkindercentra.nl
06 - 42 64 57 69

Dribbel

Spelen op een peutergroep is samen spelen. De sociale ontwikkeling krijgt daarom veel aandacht. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de peuter zich goed ontwikkelt. We bieden ieder kind passend materiaal en spelmogelijkheden aan.

Peutergroep Dribbel wil voor kinderen en ouders een veilige en betrouwbare omgeving zijn. De medewerkers zorgen voor positieve begeleiding, rust en regels. Zij leren de peuters respect hebben voor elkaar en hun omgeving.

De kinderen leren delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn, samen feest te vieren en verdriet te delen. Wij streven naar een open en actief contact met de ouders.

LRK-nr.: 573843247
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan