Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum de Tol – Peutergroep

Tel: 0182- 232 087
E-mail: detol-pg@quadrantkindercentra.nl

Hooiweide 6
2811 JE, Reeuwijk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Peutergroep
8.15 – 13.45 uur

 

Clustermanager:
Elise Faay
e.faay@quadrantkindercentra.nl
06 – 13 68 19 94

Kindcentrum de Tol – Peutergroep

Quadrant Kindercentra verzorgt op deze locatie de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Peutergroep
Deze peutergroep is in de ochtend geopend. Peuters worden hier gestimuleerd in hun ontwikkeling met verschillende activiteiten naar thema aan de hand van voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programma dat erop gericht is om taal- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. Maar ook kinderen die juist al ver zijn in de ontwikkeling vinden hierin hun uitdaging.

Naast speelse activiteiten wordt er ook vrij gespeeld in verschillende hoeken, zoals de poppen-, bouw- of leeshoek. We maken ook gebruik van het speellokaal en het schoolplein om lekker te rennen, fietsen en spelen.

De kinderen krijgen in de ochtend fruit en eten tussen de middag een broodje op de groep.

LRK-nr. peutergroep: 132181241
Inspectierapport