Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum de Tol – Peutergroep

Tel: 0182- 232 087
E-mail: detol-pg@quadrantkindercentra.nl

Hooiweide 6
2811 JE, Reeuwijk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Peutergroep
8.15 – 13.45 uur

 

Clustermanager:
Elise Faay
e.faay@quadrantkindercentra.nl
06 – 13 68 19 94

Kindcentrum de Tol – Peutergroep

Quadrant Kindercentra verzorgt op deze locatie de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Peutergroep de Tol is gevestigd in het multifunctionele gebouw de Oude Tol.  Naast de opvang van Quadrant Kindercentra zijn in het gebouw de volgende faciliteiten aanwezig;  het consultatiebureau, de logopedist en de scholen de Venen en de Regenboog.

Op deze gezellige peutergroep worden de kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Openingstijden
Peutergroep de Tol is open van maandag tot en met vrijdag. De reguliere (peuterspeelzaal) opvang is van 8.15 – 12.15 uur. Wanneer je op basis van kinderopvangtoeslag een plaats hebt, geldt een langere openingstijd van 8.15 – 13.45 uur. We eten dan met de kinderen een boterham tussen de middag. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de planner (Anne-Marie Besseling) van deze locatie via 0182 689 896.

Speelruimte
Peutergroep de Tol maakt gebruik van een ruim speellokaal en met diverse hoeken. Een bouwhoek, de huishoek, een gezellig kleed met kussens om een boek te lezen.

De peutergroep grenst aan een groen speelplein, een speelplein met fietsroutes, een mooie zandbak en genoeg ruimte om te rennen, ontdekken en spelen in het groen.

VVE-programma
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat gericht is ontwikkelingsondersteuning voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. Ze leren door te spelen. Op hun eigen tempo, gestimuleerd door activiteiten die zij leuk vinden, door aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen. Met de bladeren spelen in de herfst, boeken lezen over Sinterklaas en bv. samen de kerstboom versieren in december.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Een dag op de peutergroep
’s Ochtends verwelkomen wij de kinderen en ouders op de peutergroep. Er is dan altijd even tijd om te praten met de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden of gewoon een gezellig praatje. De kinderen spelen in de verschillende hoeken en ouders krijgen de ruimte om even bijzonderheden door te nemen met de pedagogisch medewerkers. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de pedagogisch medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. Soms worden er liedjes gezongen in de kring, lezen we een boek of doen we een thema activiteit. Na de kring mogen de kinderen spelen op de groep. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen activiteiten aan passend bij het thema.

Na samen opgeruimd te hebben eten wij fruit en drinken wij aan tafel. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan, sommige kinderen krijgen nog een schone luier. Dan is het tijd om lekker naar buiten te gaan. Daar kunnen de kinderen fietsen, spelen met de ballen of fijn in de zandbak.

Na het buiten spelen is er nog tijd voor een activiteit. We gaan vervolgens met zijn allen aan tafel voor een gezamenlijke broodmaaltijd. We eten volgens het voedingscentrum met verantwoorde keuzes.

Na de brood maaltijd is er tijd voor vrij spel of een activiteit met de pedagogisch medewerkers.

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring, ook dan is er weer ruimte voor een liedje, boek of een kringgesprek. In de kring verwelkomen wij vervolgens de ouders, een gezellige dag op de peutergroep zit er alweer op!

LRK-nr. peutergroep: 132181241
Inspectierapport