Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Calimero

Tel: 0182 516 824
E-mail: speeldoos@quadrantkindercentra.nl

Krugerlaan 72a
2806 EK, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 a 13.00 uur.

Clustermanager:
Bea Bunt
b.bunt@quadrantkindercentra.nl
06-42 64 57 69

Calimero

Peutergroep Calimero is gevestigd in kindercentrum de Speeldoos aan de Krugerlaan. Peuters worden op deze groep  op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. We doen veel samen met de kinderen van andere groepen. Eén keer in de maand bezoeken we de ‘oma’s’ van zorgcentrum de Hanepraij. Dit is erg leuk en leerzaam voor zowel de oma’s als de kinderen, een feestje voor iedereen.

Openingstijden
Calimero heeft twee openingstijden. De reguliere (peuterspeelzaal) opvang is van 8.30 – 12.00 uur. Wanneer je op basis van kinderopvang een plaats hebt, geldt een langere openingstijd van 8.00 – 13.00 uur. We eten dan met de kinderen een boterham tussen de middag. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de planner van deze locatie via 0182 689 896.

Meer dan een peutergroep
Met alle groepen – zowel dagopvang als peutergroep, regulier als VVE – hebben we dezelfde thema’s. In het hele pand en op iedere groep vinden de kinderen allemaal herkenbare activiteiten en voorwerpen die dit thema versterken. Zij zijn vrij om naar andere groepen te gaan als zij daar aan toe zijn. De kinderen hebben dus een diverser aanbod van activiteiten, speelgoed en andere kinderen. Op deze manier leren ze ook alle pedagogisch medewerkers kennen.

Speelruimte
In de Speeldoos is een speciaal ingerichte leesruimte. Hier wordt het voorleesprogramma Boekstart aangeboden. Het grote buitenterrein maakt het mogelijk voor kinderen om heerlijk in de buitenlucht te kunnen spelen. De tuin is groen en uitdagend.

Extra ochtend naast dagopvang
Ouders kunnen op dezelfde locatie ook gebruikmaken van de combinatie dagopvang-peuterspeelzaal.

VVE-programma
Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

LRKP-nr: 811598172

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan