Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Park Triangel

Tel: 0182-689896
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Langs de Parklaan
, Waddinxveen

Openingstijden

Dagopvang maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur

Peutergroep nog niet bekend

Na school (bso) tot 18.30 uur op maandag t/m vrijdag

Voor school (vso) vanaf 7.30 uur op maandag t/m vrijdag

Clustermanager:
Lidewij Zwamborn
l.zwamborn@quadrantkindercentra.nl
06-51323884

Kindcentrum Park Triangel

In de nieuwbouwwijk Park Triangel wordt een kindcentrum gerealiseerd met twee basisscholen: Dick Bruna en Koningin Beatrix
en kinderopvang van 0-12 jaar. Quadrant Kindercentra verzorgt hier de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

De planning is dat het gebouw rond de meivakantie  2020 opgeleverd wordt.

Inschrijven bij de betrokken scholen kan via de scholen zelf:
www.dickbrunaschool.nl
www.konbeatrix.nl

Kinderdagverblijf 0 – 4 jaar
Kinderen van 0-4 jaar kunnen bij ons spelen, ontdekken en ontwikkelen. De binnen- en buitenruimten worden ingericht naar leeftijd, zodat zowel baby’s als peuters veilig kunnen spelen en bewegen met voor hen geschikt speelmateriaal.

Peutergroep 2,3 – 4 jaar
De peutergroep wordt ingericht met verschillende speelhoeken. Zo spelen de peuters met verschillend ontwikkelings(spel)materiaal.

VVE-programma
Elke peutergroep bij Quadrant werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), ook op Park Triangel. We maken gebruik van het programma Puk&Ko. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Het stimuleert de taal- en sociale ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van taalachterstand bij de start van de basisschoolperiode.

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar
Op deze locatie bieden we zowel voorschoolse opvang (vso) als bso (na school en vakantieopvang) aan met als uitgangspunt: de tijd na school is vrije tijd. Kinderen mogen zelf bepalen of ze mee willen doen met aangeboden activiteiten of dat ze gaan chillen of huiswerk maken.

Op deze locatie bieden we alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd en uitdagend programma. Vanaf 8 jaar is het mogelijk om voor bso Sportpunt te kiezen (bij voetbalvereniging ASW). Als je kind dit wenst, dan kun je dat aan ons doorgeven.

De openingstijden van bso Park Triangel sluiten aan op de schooltijden van de Dick Brunaschool en de Koningin Beatrixschool.