Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindercentrum Park Triangel

Tel: 0182-689896
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Langs de Parklaan
, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

7.30 – 18.30 uur

Clustermanager:
Lidewij Zwamborn
l.zwamborn@quadrantkindercentra.nl

Kindercentrum Park Triangel

In de nieuwbouwwijk Park Triangel wordt een kindercentrum gerealiseerd met twee basisscholen: Dick Bruna en Koningin Beatrix
en kinderopvang van 0-12 jaar: kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang.

De planning is dat het gebouw eind 2019 opgeleverd wordt en dat het na de kerstvakantie 2020 in gebruik genomen gaat worden.

Inschrijven voor opvang op deze locatie kan via: www.quadrantkindercentra.nl/park-triangel

Dit is een voorinschrijving om de eventuele wachtlijst te bepalen. De definitieve inschrijving gaat begin 2019 van start. Bij plaatsing van de inschrijvingen wordt uitgegaan van de plekken op de voorinschrijflijst.

Mocht je interesse hebben in opvang voor je kind(eren)? Laat ze vast op de voorinschrijflijst zetten.
Inschrijven bij de betrokken scholen kan via de scholen zelf:
www.dickbrunaschool.nl
www.konbeatrix.nl

2e bso
Ook in het clubgebouw van de scouting realiseren wij een buitenschoolse opvanglocatie. Voorinschrijving hiervoor kan ook via www.quadrantkindercentra.nl/park-triangel