Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Park Triangel – Peutergroep

Tel: 0182-231238
E-mail: triangel-pg@quadrantkindercentra.nl

Parklaan 5
2742 MG, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 of o.b.v. kinderopvangtoeslag tot 13.45 uur

Clustermanager:
Monique Philip
m.philip@quadrantkindercentra.nl
06 - 81 48 48 12

Kindcentrum Park Triangel – Peutergroep

In de nieuwbouwwijk Park Triangel is een kindcentrum gerealiseerd met twee basisscholen: Dick Bruna en CBS TOV en kinderopvang van 0-12 jaar. Quadrant Kindercentra verzorgt hier de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Inschrijven bij de betrokken scholen kan via de scholen zelf:
www.dickbrunaschool.nl
www.cbstov.nl

Peutergroep 2,3 – 4 jaar
Reguliere opvang op de peutergroepen is van 8.15 uur tot 12.15 uur. Wanneer je op basis van kinderopvangtoeslag een plaats hebt, geldt een langere openingstijd: van 8.15 uur tot 13.45. We eten dan een boterham met de kinderen tussen de middag.

De peutergroepen Toonladder en Muzieknoot worden ingericht met verschillende speelhoeken. Zo spelen de peuters met verschillend ontwikkelings(spel)materiaal.

VVE-programma
Elke peutergroep bij Quadrant werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), ook op Park Triangel. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Het stimuleert de taal- en sociale ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van taalachterstand bij de start van de basisschoolperiode.

LRK-nr. kdv & pg: 142852971
Inspectierapport kdv & pg

Pedagogisch werkplan pg Muzieknoot & Toonladder