Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Park Triangel bso

Tel: 06-13368340 / 06-13390516
E-mail: triangel-bso@quadrantkindercentra.nl

Parklaan 5
2742 MG, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Na school tot 18.30 uur

Voor school vanaf 7.30 uur

Clustermanager:
Monique Philip
m.philip@quadrantkindercentra.nl
06 - 81 48 48 12

Kindcentrum Park Triangel bso

In de nieuwbouwwijk Park Triangel is een kindcentrum gerealiseerd met twee basisscholen: Dick Bruna en TOV en kinderopvang van 0-12 jaar. Quadrant Kindercentra verzorgt hier de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Inschrijven bij de betrokken scholen kan via de scholen zelf:
www.dickbrunaschool.nl
www.cbstov.nl

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar
Op deze locatie bieden we zowel voorschoolse opvang (vso) als bso (na school en vakantieopvang) aan met als uitgangspunt: de tijd na school is vrije tijd. Kinderen mogen zelf bepalen of ze mee willen doen met aangeboden activiteiten of dat ze gaan chillen of huiswerk maken.

Op deze locatie bieden we alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd en uitdagend programma.

De openingstijden van bso Park Triangel sluiten aan op de schooltijden van de Dick Brunaschool en cbs TOV.

Bso Sportpunt 8+

Vanaf 8 jaar is het mogelijk om voor bso Sportpunt te kiezen (bij voetbalvereniging ASW). De kinderen worden van school opgehaald en door een medewerker (met de eigen fiets) naar Sportpunt gebracht. Het leuke voor de kinderen op deze bso is dat er alleen oudere kinderen komen. Hierdoor zijn de activiteiten meer afgestemd op deze leeftijd. Zoals de naam al zegt, kunnen de kinderen zich ook met allerlei sporten uitleven op de sportvelden.

Als je kind vanaf 8 jaar hierheen wilt, dan kun je dat aan ons doorgeven.

Vakantieopvang
Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr. bso: 253012661
Inspectierapport bso
Pedagogisch werkplan bso